Nieuw:
ponyruiters rijden tegen leeftijdsgenoten

In april en mei draaiden vier wedstrijden in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland proef met een nieuw concept van de KNHS: rijden tegen leeftijdsgenootjes. In deze testrubrieken rijden ponyruiters tegen elkaar op leeftijd en niet op basis van de ponygrootte, met als doel meer plezier en eerlijkere concurrentie. Hoe is de pilot bevallen en what’s next? We maken een rondje langs twee proefwedstrijden.

Nieuwe opzet

Het kind staat in de proefrubrieken centraal. De huidige ponyrubrieken worden onderverdeeld naar de categorie van de pony, dus A, B, C, D of E. Een tienjarig ruitertje op een E-pony van 1.50 meter moet dan soms rijden tegen een ruiter van zestien jaar op een pony van dezelfde grootte. De KNHS heeft op advies van het dressuurforum vier nieuwe rubrieken samengesteld: Jeugd onder 9 (JO9), Jeugd onder 12 (JO12), Jeugd onder 15 (JO15) en Jeugd onder 19 (JO19). De klassenindeling B, L, M en Z blijft dezelfde. De kinderen blijven rijden in de dressuurklasse waar ze nu ook in rijden en de winstpunten tellen tijdens de pilotwedstrijden gewoon mee. De hoogte van de pony speelt geen rol.

Achtergrond

Adrianne van Waardenberg, manager Wedstrijdsport bij de KNHS: ‘Onderzoeken door verschillende sportbonden laten zien dat deelnemen tegen leeftijdsgenootjes positief is voor de ontwikkeling van het kind en de beleving van de sport. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten in dezelfde leer- en ontwikkelingsfase en hebben vergelijkbare motoriek. Als ze meer plezier hebben in het sporten, blijven ze paardrijden langer leuk vinden. In de nieuwe rubrieken is gelijkwaardigere competitie en dat motiveert de kinderen om door te gaan. Bij de samenstelling van de nieuwe rubrieken hebben we onderscheid gemaakt tussen kinderen op de basisschool en de middelbare school. Ook als een wedstrijdorganisatie rubrieken moeten samenvoegen vanwege het aantal deelnemers, blijft dat onderscheid bestaan.’

Mijn vijftienjarige dochter zei: “Hè hè, eindelijk!” ’

Must voor jonge ruiters

De eerste pilotwedstrijd in Werkendam op 6 april viel bij deelnemers, ouders en andere aanwezigen in goeden aarde. Vlogger Kimberly de Groot was zo enthousiast dat ze voor KNHS Regio Zuid-Holland speciaal een vlog maakte over de nieuwe pilot. Ze vraagt Tabitha de Graaf wat ze zo leuk vindt aan de nieuwe rubrieken. Zij rijdt met haar E-pony Orchid’s Gwen in de klasse L1/L2 voor 12 tot 14-jarigen (JO15): ‘Eerst was ik altijd het jongste en kleinste meisje in mijn klasse en moest ik vaak tegen grote meiden van zestien jaar en ouder rijden. Dat was erg moeilijk en daardoor won ik nooit. Het gaat natuurlijk om het plezier, maar het zou wel leuk zijn om ook eens te kunnen winnen.’

Janine van Twist is voorzitter van het dressuurforum en voorzitter van de Biesboschruiters, de vereniging die de organisatie van deze pilotwedstrijd op zich nam. Ze vertelt: ‘Sinds de wedstrijd heb ik alleen maar positieve feedback van ruiters en deelnemers ontvangen. Mijn dochter van vijftien die hoorde over de pilot, reageerde met: “Hè hè, eindelijk!” Dat laat wel zien dat de behoefte groot was. Ook ons als wedstrijdorganisatie is het ontzettend goed bevallen.
Minder rubrieken hoefden in handicap te worden verreden en er ontstonden mooi grote verdeelde groepen. Deze nieuwe rubrieken zijn een must voor jonge ruiters.’

De eerste pilotwedstrijd leverde direct mooie input op, vertelt Janine. Na de wedstrijd in Werkendam bracht de KNHS direct een wijziging aan in de rubrieken. ‘Bij de inschrijvingen merkten we dat de groep deelnemers van 6-7 jaar relatief klein was, terwijl de groep van 8-11 jaar groot was. Het leek ons beter om de leeftijdgrens van de rubriek met de jongste kinderen te verhogen van acht naar negen jaar. Dat is besproken in het dressuurforum en de KNHS heeft dit advies overgenomen. Zo is de rubriek JO8 gewijzigd naar JO9 (Jeugd onder 9).’

De KNHS paste verder het concoursprogramma voor wedstrijdorganisaties aan, zodat het voor hen makkelijker wordt om rubrieken op leeftijd uit te schrijven.

Als ook de tweede proef een succes is, worden de leeftijdsrubrieken in 2020 ingevoerd

Motivatie om verder te gaan

De pilotwedstrijd in Panningen op 5 mei had 183 inschrijvingen en ook daar waren de reacties na afloop positief. Moeder Carolien Schins was aanwezig met haar twee dochters, de negenjarige Clair en de vijftienjarige Charlotte. Carolien: ‘Mijn meiden reden hun allereerste dressuurwedstrijd op een D-pony in de klasse B. Ik vind de nieuwe rubrieken een fantastisch initiatief. Mijn dochters moesten anders tegen elkaar rijden en dat is geen eerlijke strijd. De onderlinge verschillen zijn overduidelijk. Charlotte heeft meer ervaring en is een stuk verder in de training dan Clair. Ze rijden echt voor de lol en nu is het voor beiden leuk. Charlotte won tweemaal in haar rubriek van 15-18 jaar. Het zat Clair in haar rubriek 9-11 jaar helaas wat tegen, maar ze hebben allebei een super leuke dag gehad. Het motiveert ze om verder te gaan. Ik hoop van harte dat deze pilot een vervolg krijgt.’

Henriëtte Steeghs-Winkels van de organiserende vereniging Caprilli: ‘Ik heb bijna alleen maar leuke reacties van ouders, kinderen en juryleden gekregen. Door de nieuwe indeling van rubrieken zie je grotere klassen ontstaan en dat is goed voor de onderlinge competitie. Het biedt de jonge ruiters meer uitdaging als ze met meer in een klasse rijden. Het grote voordeel is ook dat ze leeftijdsgenootjes zijn. Als organisatie is deze opzet ons zeker goed bevallen. Op de wedstrijddag hebben we ontzettend veel steun gehad van enkele vrijwilligers van de KNHS, onder wie Jolanda de Vos van Regio Utrecht. Vooral de handicapregeling voor de klasse M/Z leidde tot wat lastige situaties. Bij de nieuwe rubrieken moet je net even anders denken en het was fijn om daar wat hulp bij te krijgen.’

‘Het gaat om het plezier, maar nu kan ik ook eens een keer winnen!’

Vervolg

De pilot smaakt naar meer, vertelt Adrianne van Waardenberg: ‘We gebruiken 2019 om in een vervolgpilot nog meer informatie en ervaringen te verzamelen van deelnemers en organisaties. Die start in juni. We hebben weer aanmeldingen uit de vorige regio’s, dus dat is al mooi. Als in iedere provincie minstens twee testwedstrijden worden georganiseerd, krijgen we een compleet beeld. Na iedere wedstrijd volgt een korte evaluatie en we overleggen tussendoor met het dressuurforum of alles nog naar wens verloopt. Als ook de tweede pilot een succes is, worden de nieuwe leeftijdsrubrieken in 2020 volledig ingevoerd. Ook voor andere disciplines als springen en eventing zien we mogelijkheden. Wellicht gaan we in de jaren erna een stap verder. Onze wens is om in de toekomst ook aparte proeven voor kinderen van verschillende leeftijden te ontwikkelen. Zo creëren we een compleet aanbod op maat voor de jeugd.’

Ook meedoen?

De tweede pilot is van start gegaan. In de volgende plaatsen bieden wedstrijdorganisaties de komende maanden ponydressuurrubrieken op leeftijd aan:

  • 16 juni Schijndel (NB)
  • 30 juni Horst (L), Bolsward (FR)
  • 14 juli Middenbeemster (NH)
  • 27 juli Koudum (FR)
  • 4 augustus Middenbeemster (NH)
  • 16, 17, 18 augustus Breda
  • 7, 8 september Bodegraven (ZH)
  • 20 september Lieshout (NB)

 ‘Deze opzet motiveert mijn dochters om verder te gaan’