Cees Roozemond
Voor iedere
paarden­sporter

Cees Roozemond (1959, Rotterdam) is sinds maart 2018 bestuursvoorzitter van de KNHS. Hij bekleedt ook andere bestuursfuncties en was voorheen onder meer voorzitter van de koninklijke vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ (KFPS) en bestuurslid van de Sectorraad Paarden.

2019 was een druk en bewogen jaar. De afgelopen twaalf maanden hebben we samen met de ledenraad hard gewerkt aan aanpassing van de statuten. Dat was een heel mooi project, aansluitend op het project Van hand veranderen, waar we sowieso continue mee bezig zijn. De statutenwijzing is tijdens de laatste Ledenraad geaccordeerd, oftewel een mooie afsluiter van 2019!


Los van het feit dat we de statuten om de zo veel tijd updaten was dit een serieuze aanpassing. De opzet van de vereniging wordt anders. Een vernieuwing van de KNHS is hard nodig om met onze tijd mee te gaan. De KNHS is er voor iedere paardensporter en dat zie je straks terug in de samenstelling van de ledenraad. Die wordt groter, met een afvaardiging erbij van verschillende belangengroepen en disciplines. Zo worden de FNRS, wedstrijdorganisaties, jeugdleden en recreatieve paardensporters erin vertegenwoordigd en krijgen de disciplines springen, dressuur en mennen een zetel.


Nog zo’n belangrijk moment net voor het nieuwe jaar is onze verlengde samenwerking met de FNRS. Meer hierover lees je in deze uitgave. Ik was er persoonlijk een warm pleitbezorger van dat de FNRS een vaste plek kreeg in de Sectorraad Paarden en dat is recent gebeurd. Dat is mooi. Ze horen daar aan tafel.


In 2019 was de aandacht voor paardenwelzijn ook volop aanwezig, voor ons een absolute prioriteit. Het onderwerp staat iedere bestuursvergadering op de agenda en ik vind dat we hier proactief in moeten zijn. Dus niet wachten tot we hierover vragen krijgen, maar op voorhand in ons beleid bepalen wat we willen met welzijn en hoe belangrijk dat is. Daar hoort onder meer een samenwerking met de andere partijen in de Sectorraad bij. We hebben met elkaar het Keurmerk Paard en Welzijn neergezet, waarvan we graag willen dat bedrijven er gebruik van maken.

‘Vernieuwing van de KNHS is hard nodig om met onze tijd mee te gaan’

We moeten ervoor waken dat mensen in de maatschappij zich een oordeel vormen op eenzijdige berichtgeving. Wij kunnen daar een actieve rol in spelen, onder andere door te laten zien waar we mee bezig zijn. Die staldeuren mogen gerust open. Kom maar langs en kom kijken wat we doen. Als we die rol als KNHS mede oppakken – en daar hoort een goede communicatiestrategie bij – zijn we proactief bezig.

Graag blik ik ook terug op de internationale kampioenschappen die we afgelopen jaar in ons land hebben georganiseerd, met het EK in Rotterdam natuurlijk voorop. Geweldig dat we dat met zo’n deelnemersveld en zulke prachtige sport op die plek konden hosten. Als we kijken naar onze topsport weten we dat de lat hoog ligt voor Tokio. Die uitdaging gaan we graag aan. Een mooi sportief jaar ligt op ons te wachten en we zitten al in de voorbereiding op de Olympische Spelen. Het is een enorme logistieke operatie en als je het hebt over welzijn, is er veel aandacht voor de paarden, zodat ze optimaal kunnen omgaan met de klimatologische omstandigheden ter plaatse. We zijn er volop mee bezig.


Waar ik eveneens naar uitkijk met het oog op 2020 is dat we een jeugdlid voor het bestuur gaan voordragen. We vinden onze jeugd ondervertegenwoordigd in de bestuursorganen van onze vereniging, terwijl ze haar stem moet kunnen laten horen. Aftredend bestuurslid Marlies Reibestein droeg dit een warm hart toe en we kunnen dit initiatief alleen maar omarmen. Zoals het ernaar uitziet, komen we op relatief korte termijn met een kandidaat!