Vergaderdata

Het is niet altijd LEUK, soms een beetje lang maar uiteindelijk altijd zinvol: overleg over onze sport. Hiermee leiden we onze mooie sport en onze organisatie in nog betere banen. Wat staat de komende maanden voor onze collega’s op de agenda aan vergadermomenten?

Vergaderdata 2020

In de fora worden de disciplines besproken en ontwikkeld. Daar komen geregeld voorstellen ter verbetering of vereenvoudiging van de sport uit voort. De leden treffen elkaar elk kwartaal, dus vier keer per jaar. De technische commissies zitten voor hun discipline ongeveer elk halfjaar met elkaar om tafel. De najaarsedities van vergaderingen hebben veelal plaatsgevonden in november en december. De data voor het voorjaar bepalen sommige overlegorganen later nog.

Ledenraad

Donderdag 11 juni


Bestuur

Maandag 27 januari

Maandag 17 februari

Maandag 30 maart


Managementteam

Elke dinsdagochtend


Enduranceforum

Maandag 27 januari


Recreatiesportforum

Maandag 10 februari


Voltigeforum

Dinsdag 11 februari


Dressuurforum

Maandag 17 februari

Springforum

Datum nog te bepalen


Forum aangespannen sport

Datum nog te bepalen


Eventingforum

Datum nog te bepalen


Menforum

Datum nog te bepalen


Technische commissie endurance

Dinsdag 21 januari


Technische commissie para sport

dinsdag 3 maart


Technische commissie dressuur

Datum nog te bepalen op basis van de wedstrijdagenda 2020


Technische commissie voltige

Datum nog te bepalen

Meer weten?

Je vindt de verslagen van de foravergaderingen op www.knhs.nl. Alles over de organisatie vind je op
www.knhs.nl/over-knhs/organisatiestructuur-en-missie