KNHS en FNRS verlengen partnerschap

‘Deze samenwerking is voor beide partijen essentieel’

Half december kon de vlag uit, of beter gezegd de vlaggen. Zowel bij de KNHS als de FNRS, buren op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, was de stemming feestelijk. De ledenraden van beide organisaties hadden hun fiat gegeven voor een verlenging van de samenwerking, die vier jaar geleden is ingezet. We spreken diverse betrokkenen over het belang van dit moment en wat het voor ruiters en manegehouders in de praktijk betekent.

‘De verlengde samenwerking was bepaald geen hamerstuk omdat beide partijen ook duidelijk wilden verbeteren’

De KNHS en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) gingen op 1 januari 2016 een intensieve samenwerking voor drie jaar aan. Na een tussentijdse verlenging van één jaar was het dit keer tijd voor een langdurigere voortzetting van het partnerschap. Enerzijds vanzelfsprekend, vanwege de gemeenschappelijke belangen voor beide partijen, maar anderzijds bepaald geen hamerstuk op een vergadering, gezien de uitdaging om de ingezette weg niet alleen te continueren, maar ook te verbeteren. Na intensieve voorbereidingen kwamen de KNHS en FNRS overeen om per 1 januari 2020 de samenwerking voor een periode van minimaal vijf jaar voort te zetten. En dat is mooi nieuws voor de paardensector in het algemeen en de ruitersporters en ondernemers in het bijzonder, want in de toekomst van de paardensport wachten ons de nodige uitdagingen. Ogenschijnlijk verkeren we in een transitieperiode. De maatschappij kijkt kritisch over onze schouders mee bij het gebruik van paarden, de flexibiliteiteis van (paarden)sporters wordt sterker, de leef- en sportwereld wordt steeds digitaler, het tijdgebrek van sporters neemt toe, zoals ook het vrijwilligerstekort voor het organiseren van activiteiten en bestaande lidmaatschapsmodellen staan onder druk. Juist door krachten te bundelen kunnen we beter inspelen op de veranderingen in de hippische sector.

Passend sportaanbod

De FNRS en KNHS hebben als uitgangspunt een gemeenschappelijke visie vastgesteld: mensen een leven lang laten genieten van paardrijden, ieder op zijn eigen ambitieniveau. Om dit te faciliteren is een gezamenlijke aanpak afgesproken. Ingezet wordt op een passend sportaanbod voor ruiters door onze sportaanbieders, oftewel de KNHS-verenigingen en FNRS-ruitersportcentra. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, bieden de KNHS en FNRS ondersteuning aan deze verenigingen en maneges. Vanuit de basis hebben de FNRS en KNHS hun eigen taken, waarbij de KNHS de sportinhoud verzorgt en de FNRS de brancheondersteuning. De mensen van het KNHS- en FNRS-accountmanagement en de KNHS-sportaanbiedersdesk en FNRS-ondernemersdesk vullen elkaar aan bij de vermarkting van de concepten en de producten die aansluiten op het sportaanbod.

De KNHS-voorzitter: ‘We moeten er samen voor zorgen dat de paardensport in zijn geheel toekomst­bestendig is’

In de communicatie treden beide partijen naar buiten onder de noemer ‘FNRS-KNHS Partners in Paardrijden’. Het bijbehorende logo werd eerder ook al gebruikt, maar de komende jaren wordt dit intensiever ingezet als kapstok en communicatiemiddel bij gezamenlijke activiteiten. KNHS-verenigingen en FNRS-ondernemers die deelnemen aan het initiatief FNRS-KNHS Partners in Paardrijden, kunnen exclusief gebruikmaken van de hiervoor ontwikkelde producten en diensten.

Speerpunten en activiteiten

De komende vijf jaar geven de KNHS en de FNRS vanuit de samenwerking invulling aan de volgende speerpunten:

 1. Meerwaarde FNRS-KNHS lidmaatschap, met producten en diensten voor ruiters
 2. Verhogen van de ruitertevredenheid
 3. Verhogen van de tevredenheid bij sportaanbieders over de samenwerking
 4. Verlengen van de duur dat mensen paardrijden
 5. Operationele ondersteuning van sportaanbieders als distributiekanaal van de paardensport
 6. Verhogen van de aangesloten ruiteraantallen
 7. Vergroten van het aantal deelnemende FNRS-bedrijven, is samenwerking met KNHS-verenigingen


De belangrijkste gezamenlijke activiteiten zijn momenteel:

 1. Ruiteropleiding Brons en Zilver, als basis van ruiteropleiding met Ruiterpaspoort
 2. Bixie&Friends Ruiteropleiding voor jongste jeugd tot en met 12 jaar en Bixie&Friends Ruiterpaspoort
 3. Ruiterconcept Buitenrijden voor recreërende ruiters in de natuur. Ruiter- en Menbewijs opleiding
 4. Young Leaders Program
 5. Opleiden van instructeurs en officials aansluitend op de doorlopende leerlijn ‘Paardrijden met Plezier’
 6. Gezamenlijke evenementen, zoals de Zit- en Springcompetitie, carrousel rijden en Basisscholen Competitie Paardensport

Vergelijkbare doelen

Kort nadat de verlengde samenwerking was beklonken, spraken we met betrokkenen. KNHS-voorzitter Cees Roozemond toont zich enthousiast over de nieuwe mijlpaal: ‘Ik heb goede berichten gehoord uit de FNRS-ledenraad en die positieve geluiden hadden we ook in onze ledenraad. De weg naar de verlenging toe was er een met hobbels, maar daar is niks mis mee. Het gaat om het eindresultaat. Die samenwerking vind ik essentieel, voor beide partijen. Onze doelen zijn zeer vergelijkbaar en supplementair aan elkaar. We moeten er samen voor zorgen dat de paardensport in zijn geheel toekomstbestendig is.’

De FNRS-directeur: ‘Voor iedereen is het fijn dat er nu duidelijkheid over de samen­werking is’

Ook bij FNRS-directeur Haike Blaauw bespeuren we euforie en toch ook wat opluchting: ‘Voor iedereen is het fijn dat er nu duidelijkheid over de samenwerking is. We blijven elkaar versterken en ik denk dat dat altijd beter is dan dat je los van elkaar verdergaat. Op 1 januari 2016 zijn we met elkaar in zee gegaan en de uitgangspunten van toen zijn nog steeds van toepassing, en vandaag de dag misschien nog wel actueler. Als je dat in ogenschouw neemt, zou het zelfs raar zijn om niet met elkaar verder te gaan. Overigens zoeken veel organisaties en ook andere sportbonden elkaar op om samenwerkingen te smeden. Ik heb veel contact met golfaccommodaties. Die zijn een samenwerking aangegaan met de golffederatie. Ze zijn destijds bij ons geweest om te horen hoe wij dat hebben gedaan en zijn nu ook bezig met een verlenging.’

Strikte scheiding

Reflecterend op de afgelopen vier jaar vervolgt Blaauw: ‘We hebben onderling afgestemd wat goed is gegaan en wat beter kan. Over dat laatste wilden we goede afspraken maken en dat is de reden dat het even heeft geduurd voordat we tot een vergelijk kwamen. De heel strikte scheiding bijvoorbeeld tussen activiteiten voor ruiters en ondernemers, zoals we die vier jaar terug hadden bedacht, bleek toch niet zo’n goed idee. De KNHS nam de ruiters voor haar rekening en de FNRS de ondernemers. In de praktijk kwamen we erachter dat we juist gebruik moeten maken van elkaars expertise. Dat is een van de zaken die we nu hebben geborgd in deze verlengingsovereenkomst.’


Roozemond sluit zich hierbij aan: ‘Voorheen zag je dat de belangen nog wel eens uit elkaar dreven. We hebben er vooral de laatste jaren al hard aan gewerkt om die beter bij elkaar te krijgen. Ik vind dat we veel meer op dezelfde lijn zitten en zo hoort het ook als je als partners optrekt.’

Langer paardrijden

De KNHS-bestuursvoorzitter en directeur van de FNRS-werkorganisatie spreken dezelfde doelstelling uit. Roozemond: ‘We moeten er met elkaar voor zorgen dat mensen langer blijven rijden, op een manege of bij een vereniging. Het zou mooi zijn dat als mensen eenmaal neigen weg te gaan, ze dit minimaal pas op latere leeftijd doen of dat die bijzondere binding met het paard blijft, zodat ze in een latere, andere fase van hun leven weer terugkeren. Dat moeten we samen zien te verwezenlijken en daarin samen optrekken.’ En Blaauw: ‘Een ruiter rijdt nu gemiddeld 2,7 jaar paard. Als we dat kunnen verlengen naar bijvoorbeeld 3,5 jaar, doet dat enorm veel voor de populatie ruiters. Om dat te bereiken moeten we ons aanbod aanpassen en paardrijden voor iedereen op zijn eigen niveau aantrekkelijker maken. We gaan ons daarom veel meer op doelgroepen richten. Zo is het Bixie&Friends-ruiterpakket recent gelanceerd voor de jongste doelgroep. Ook willen we graag wat voor jongens betekenen, voor tieners, van wie een aanzienlijk deel op een gegeven moment afhaakt, en voor herintreders, dus mensen van veertig plus die weer willen gaan rijden. Als ik puur naar een voordeel voor de ondernemers kijk, kan ik me voorstellen dat we voor hen samen met de KNHS iets bedenken om het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering te beperken.’

De ondernemer: ‘Ik heb er wel vertrouwen in. Het belangrijkste is dat we elkaar begrijpen en één doel hebben’

Roozemond: ‘We hebben met elkaar afgesproken dat we ons voor de volle honderd procent inzetten om dit tot een succes te maken. Nu moeten we het niet alleen uitspreken, maar er ook naar handelen. Soms is dan een duwtje in de rug noodzakelijk. De samenwerking is vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf.’

‘Wat we op ons bedrijf doen, past bij het huidige akkoord’

Mark Tolboom is eigenaar van Stal Groenendaal in Bunschoten. Dit grote, veelzijdige FNRS-ruitersportcentrum biedt onderdak aan KNHS-rijvereniging SRJV Groenendaal. Alleen al vanwege deze situatie heeft Tolboom vaak met beide federaties te maken. Hij reageert op de voortzetting van de samenwerking: ‘Ik denk dat het voor de kinderen die bij ons op het bedrijf rijden, goed is als aandacht aan hen wordt besteed. Als de KNHS dat goed invult, worden we daar alleen maar beter van. Het verenigingsleven wordt wat beperkter en dat betekent dat het voor onze FNRS-maneges een kans is, maar dan moeten we die paardensporter wel bedienen. Dat kan beter in samenwerking dan alleen.’

Op microniveau brengt Tolboom op zijn bedrijf al een en ander in de praktijk, vertelt hij. ‘Wij hadden te maken met kinderen die meer wilden dan alleen een uur rijden per week. We hebben daarop ingespeeld met een soort talententeam, waarin we de manegekinderen meer kunnen bieden. Een aantal van hem stroomt nu door naar het KNHS-wedstrijdniveau. Dit komt overeen met wat in het huidige akkoord staat. Als je ruitertjes langer op het paard wilt houden, moet je ze enthousiast houden en binden.’


Tolboom erkent dat hij samen met andere ondernemers kritisch was over het verloop van de samenwerking. Momenteel is hij positief gestemd: ‘We hebben dit geuit richting het FNRS-bestuur. Volgens mij hebben ze de neuzen wel de goede kant op gekregen en zit de KNHS ook op een ander pad dan daarvoor. Ik heb er wel vertrouwen in. Het belangrijkste is dat we elkaar begrijpen en één doel hebben: de paardensporters bedienen, faciliteren en enthousiast houden voor de sport.’

‘De behoefte voor een lager instapmodel is er bij andere verenigingen ook’

Ponyclub de Driehoekruiters, die samen met LR de Marleruiters deel uitmaakt van Hippisch Hattem, heeft de afgelopen jaren positieve ervaringen opgedaan met het organiseren van F-proeven dressuur en daarnaast S-proeven springen. Voortzetting van de samenwerking klinkt Ellen Fikse, namens de Driehoekruiters woordvoerder, als muziek in de oren: ‘Bij onze KNHS-vereniging bieden we onderdak aan ruiters die pony’s rijden van een particuliere manege in de buurt. Zij huren een vaste pony en zijn gewoon lid bij ons. In het verleden reden ze wel eens op B-niveau of een enkeling op L1-niveau in een aparte ring tijdens onze club- en gemeentekampioenschappen. Dat werkte niet ideaal. Het is gewoon lastiger een combinatie met je pony te vormen als in dezelfde week ook anderen op die pony stappen. Die groep raakte wat gefrustreerd. Toen enkele jaren geleden de mogelijkheid van de F-proeven ontstond, pakte dat wel goed uit. Dat waren kleine, behapbare stapjes en opeens zagen ze wel vooruitgang!’


Bij deze KNHS-vereniging werkt het concept goed en wordt ook de Ruiteropleiding Brons aangeboden. Hoewel hier sprake lijkt van een specifieke situatie, ziet Fikse een breder (toekomst)perspectief: ‘Dergelijke samenwerkingen, waarbij ook pony’s van elkaar worden gehuurd, geleend of geleased, gaan alleen maar vaker voorkomen. De behoefte aan zo’n lager instapmodel voor kinderen hebben andere verenigingen ook, heb ik vernomen.’


Fikse spreekt tot slot nog een wens uit: ‘We zouden graag met deze kinderen willen deelnemen aan de Zitcompetitie of de Springcompetitie. Dat kan nu helaas nog niet. Die aansluiting zou heel leuk zijn, want ik vind bijvoorbeeld de Zitcompetitie een topinitiatief.’

‘We kunnen zo als sector meer eensgezind naar buiten treden’

Tim Moesman van Hippisch Centrum Nootdorp heeft een primeur op zijn naam staan. De eigenaar van dit FNRS-manegebedrijf is met de FNRS/KNHS-samenwerking als portefeuille toegetreden tot het bestuur van de KNHS-regio Zuid-Holland. De nieuwe functie lijkt hem op het lijf geschreven, erkent hij zelf ook: ‘Ik ben ondernemer, zelf fanatiek wedstrijdruiter, altijd kritisch op bepaalde dingen geweest en houd van het gehele spelletje rondom de paarden. Het zou mooi zijn als andere regiobesturen dit voorbeeld volgen.’

Ondernemer Moesman zit daarnaast in de pilotgroep van de Bixie&Friends-ruiteropleiding en is trekker van de Cross Challenge, om meer jongens in de sport te krijgen. Moesman toont zich enthousiast over de verlenging en kraakt tegelijk een kritische noot: ‘Het is heel mooi dat de KNHS de sportaanbieder is en de FNRS de brancheaanbieder en dat ze zich vanuit de samenwerking beter op hun taken kunnen concentreren. Daarbij zijn paardenhouderij en paardenwelzijn een hot item in het politieke landschap, maar ook bij de mensen thuis. Vanuit samenwerking kan de sector sterker en eensgezinder naar buiten treden. Voor mij is de samenwerking geslaagd als de KNHS er duidelijker is voor mijn klant, de paardensporter. Ik hoop dat ze haar opleidingsplan en de opleiding van de instructeurs verder ontwikkelt. Vanuit de FNRS gezien hoop ik dat ze onze branche sterker maakt. De voordelen spreken voor zich, maar dan moeten de KNHS en de FNRS beter dan voorheen communiceren met hun respectievelijke achterban. Het verschil tussen verenigingen met vrijwilligers en bedrijven met ondernemers kan tot strubbelingen leiden, maar die kunnen in mijn ogen worden opgelost door onder andere goede communicatie.’