Vergaderdata

Wat staat de komende maanden voor onze collega’s op de agenda aan vergadermomenten?

Vergaderdata

De leden van de disciplinefora treffen elkaar elk kwartaal, dus in totaal vier keer per jaar. De technische commissies zitten elk halfjaar met elkaar om tafel. De najaarsedities daarvan hebben net plaatsgevonden en de data voor het voorjaar bepalen ze later.


Ledenraad

Donderdag 26 september (besloten)

Donderdag 7 november (openbaar)


Bestuur

Maandag 30 september

Maandag 28 oktober

Maandag 2 december


Managementteam

elke dinsdagochtend


Dressuurforum

Maandag 7 oktober

Maandag 18 november


Eventingforum

Donderdag 28 november


Springforum

Maandag 11 november


Voltigeforum

Dinsdag 8 oktober

Vrijdag 29 november


Enduranceforum

Zondag 17 november


Menforum

Maandag 23 september

Maandag 25 november


Forum aangespannen sport (onder voorbehoud)

Maandag 30 september

Maandag 11 november

Meer weten?

Je vindt de verslagen van de foravergaderingen op www.knhs.nl. Alles over de organisatie vind je op
www.knhs.nl/over-knhs/organisatiestructuur-en-missie