Hoe zit dat?

Onze structuur

De KNHS is opgezet als een vereniging. Dat wist je misschien wel, maar weet je ook hoe de structuur in elkaar steekt? En welke organen we allemaal kennen? We zetten het in Paard&Organisatie in een paar afleveringen voor je op een rij. In de vorige editie vertelden we je over het bestuur en het managementteam. In dit deel duiken we wat meer de sport in met de disciplinefora, de technische commissies en de bondsatletencommissie.

Alles bij de KNHS gebeurt voor en door leden, zoals dat gaat in een vereniging. De organisatiestructuur is er daarom een van onderlinge samenhang en samenspel. De KNHS bestaat uit ledenraad, bestuur, werkorganisatie, disciplinefora, technische commissies en de bondsatletencommissie.

Elk sportforum is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn discipline

Disciplinefora

Laten we eerst eens inzoomen op die fora. Voor alle disciplines die de KNHS onder haar hoede heeft, bestaat zo’n forum. We hebben momenteel actieve fora voor dressuur, springen, eventing, mennen, voltige, endurance, recreatiesport en aangespannen sport. De fora houden zich bezig met sportinhoudelijke zaken. Een sportforum is verantwoordelijk voor het beleid en de ontwikkeling van de discipline. Het wordt daarbij ondersteund door de werkorganisatie van de KNHS. Dit zijn alle afdelingen en collega’s die werken vanuit het kantoor in Ermelo. Elk sportforum heeft een onafhankelijke voorzitter. Die wordt voorgedragen door het sportforum en benoemd door het KNHS-bestuur. Het dressuurforum, springforum, eventingforum en recreatiesportforum hebben elk naast de voorzitter 11 leden, oftewel 1 vertegenwoordiger uit elke KNHS-Regio. Het voltigeforum en het enduranceforum bestaan uit 6 leden en een onafhankelijke voorzitter, die wordt benoemd op voorstel van het bestuur van de betreffende nationale vereniging. Het forum aangespannen sport bestaat uit 6 leden en een onafhankelijke voorzitter. De leden hierin vertegenwoordigen de verschillende aangesloten verenigingen. Naast de voorzitter heeft het menforum 8 leden. Ieder mendistrict levert 2 personen die de algemene ledenvergadering van de mendistrictvereniging heeft voorgedragen. In de sportfora hebben ook vertegenwoordigers van de FNRS-sportaanbieders zitting. Zij denken mee, maar hebben geen beslissingsbevoegdheid.

‘Naar een hoger, vernieuwend plan’

Roy van den Hoogen, in het dagelijks leven marketingmanager in IT-bedrijven en groot springsportliefhebber, is sinds de zomer van 2020 voorzitter van het springforum. ‘Ik heb sinds maart zoals iedereen minder wedstrijden gejureerd en gereden. Dat is wel een grote verandering in de weekenden, zeker ook wat betreft het sociale aspect. De hele sport is toch een soort gemeenschap; een groot reizend circus. Aan de andere kant had ik nu veel vrije tijd in de weekenden,’ reflecteert Roy. ‘Ik heb in november 2019 een huis gekocht en dat is nu wel heel mooi geworden,’ voegt hij lachend toe. ‘Ik heb tussendoor meegedaan op Paardrijden.nl op dressuurgebied, want ik train graag met een doel en ik was benieuwd hoe het werkt. Met een paard samen op wedstrijd presteren en daar naartoe trainen, dat vind ik leuk. Het voordeel als forumlid is dat je overal tussenin staat. We staan echt met onze poten in de klei. Voor mij persoonlijk is redelijk objectief naar onze sport kijken gemakkelijk, want de sport is voor mij echt hobby. Ik zie daarom ook andere dingen dan wanneer paardensport echt je beroep is. De verschillende invalshoeken van alle forumleden geven ons een breed inzicht, zowel vanuit organisatie, ruiters, verenigingen, regio’s als officials. Als actief ruiter en jurylid houd ik altijd mijn ogen en oren open. Het is altijd zo makkelijk om te zeggen wat niet goed is, maar onderdeel van de sport is vooruitgang, bijvoorbeeld door pilots te doen. Met zijn allen kunnen we de sport naar een hoger, vernieuwend plan tillen. In ons forum komt alles aan bod wat over de inhoud van de sport gaat, van een specifiek bit tot grote veranderingen. Ook kleine aspecten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de sport. Een goed voorbeeld is de wijziging in het reglement over het zomertenue. Voorheen besloot de jury of wel of niet in zomertenue mocht worden gereden. Nu mag de ruiter kiezen. Op dit moment zijn we bezig met een gids voor het harnachement en de disciplinereglementen. We zijn ook erg blij met het BB-springen op 80/90 centimeter. De springsport heeft een relatief hoge instap die we hiermee verlagen. Op de langere termijn kunnen dit mogelijk rubrieken worden die we registreren voor promotie, want we merken dat hieraan behoefte ontstaat.’ De coronasituatie maakt veel los bij de KNHS. Het heeft ons ook een beetje wakker geschud, denk ik. Plannen om de sport naar een hoger plan te tillen komen daardoor in een stroomversnelling. Een voorbeeld zijn de meetmomenten afgelopen zomer. Die hebben ons anders naar de sport laten kijken. Daarmee biedt het vreemde jaar ook nieuwe inzichten. De meetmomenten werden georganiseerd met toezicht op welzijn en veiligheid, maar zonder klassement of prijzen. Misschien zijn het klassement en prijzen niet zo belangrijk als dat we altijd dachten en biedt dat nieuwe kansen voor organisaties voor de toekomst, misschien zelfs disciplineoverstijgend. Dat is in ieder geval een belangrijk onderdeel van ons toekomstplan: een flexibelere sport, voor ruiters en voor organisatoren. De deregulering van de sport waarmee we zijn gestart, wil ik graag met het forum doortrekken, uiteraard altijd met handhaving van fairplay, veiligheid en welzijn. Dat is mijn droom.’

Technische commissies

De sport is ook in goede handen bij onze technische commissies, ook wel topsportcommissies genoemd. Zij houden zich bezig met topsport en adviseren daarnaast de fora over verbeteringen in de breedtesport. De technische commissies of topsportcommissies bestaan uit de bondscoaches van de discipline, een aantal andere experts en een onafhankelijk voorzitter. Samen ontwikkelen zij het sporttechnisch beleid. De commissies beoordelen verder hoe de KNHS FEI-beslissingen kan inpassen en adviseren ook richting de FEI namens de KNHS. De voorzitter en de experts worden benoemd door het KNHS-bestuur. De technische commissies leggen verantwoording af aan het KNHS-bestuur. Elke technische commissie wordt ondersteund door de technisch directeur van de KNHS. De KNHS heeft 8 technische commissies voor de FEI-disciplines: dressuur, springen, eventing, mennen, voltige, endurance, reining en para sport. Een technische commissie ontwikkelt het topsporttechnische beleid voor de discipline en adviseert ook het bijbehorende forum, vooral als het gaat om topsport en internationale ontwikkelingen.

Technische commissies werken aan de topsport en adviseren hun forum over de breedtesport

‘Reining moet blijven’

Voor de gelegenheid bellen we even met Arjan van de Watering, de voorzitter van de technische commissie reining. Die bestaat naast hem uit Jurgen Pouls, kaderlid en jeugdtrainer, en bondscoach Robert Overbeek. ‘We zijn redelijk hands-on als kleine discipline. De lijnen zijn kort. We werken nadrukkelijk samen, voorheen met Maarten van der Heijden en tegenwoordig met Iris Boelhouwer, de topsportdirecteur. We zijn ook ondersteunend aan de bondsatletencommissie. We laten ons licht schijnen over beleid en richtlijnen vanuit de FEI en ontwikkelen elk jaar een plan om ruiters betrokken te houden en de jeugd verder te kunnen ontwikkelen. Een hot item op onze agenda op het moment is het voorstel van de FEI om reining als discipline te schrappen. Dan zouden we nog steeds een KNHS-discipline kunnen zijn, maar over de gehele linie zou schrappen een stap terug zijn voor de ontwikkeling van de sport. Reining is erg populair op grote kampioenschappen. Op de Wereldruiterspelen waren de finales uitverkocht. Het is een kleine discipline die in economische zin geen grote rol speelt voor de FEI. Dat kan een overweging zijn. De Algemene Vergadering van de FEI in 2019 heeft zich unaniem uitgesproken tegen een afsplitsing. Als nationale bond zijn we ook tegen. Van erkenning van reining als paardensportdiscipline in de breedte gaat internationaal een enorme exposure uit, die goed is voor de ontwikkeling en de aantrekkingskracht van de sport. Als een ruiter vanuit de FEI en de nationale bond wordt uitgezonden, worden zijn mogelijkheden groter. As het wordt afgesplitst, heb je geen selecties meer nodig voor nationale teams, geen kadervorming meer. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de sport. We briefen Iris hierover en bereiden haar bijvoorbeeld mede voor op meetings met technisch directeuren uit andere landen.’

Arjan: ‘We zijn redelijk hands-on als kleine discipline. De lijnen zijn kort’

Arjan is ook actief op reiningwedstrijden, in de amateurklassen. Dat zijn de klassen voor ruiters die niet hun geld verdienen in de paardensport. Zijn vrouw is voorzitter van de Dutch Reining Horse Association (DRHA), onze nationale reiningbond. ‘Dat is natuurlijk wel handig,’ lacht Arjan. ‘De samenwerking van ons met de DRHA verloopt al jarenlang heel plezierig.’ Heel Arjans gezin is actief in reining. Dochter Pascalle rijdt hoofdzakelijk dressuur. Zij was in oktober nog Regiokampioen in de klasse B-DE. ‘Ze is natuurlijk wel het buitenbeentje in ons gezin,’ grapt Arjan. ‘Alle disciplines hebben hun charme. Paardensport is paardensport. De disciplines zijn anders, maar omgaan met reiningpaarden is niet anders dan met dressuurpaarden. We hebben samen meegedaan op Paardrijden.nl, want ik vind het wel leuk om doelen te hebben. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer meer genieten van echte wedstrijden.’

Bondsatleten-commissie

Naast de fora en de technische commissies buigt de bondsatletencommissie zich over de sport. Deze commissie adviseert de KNHS over het topsportbeleid. In de bondsatletencommissie zitten kaderleden uit de FEI-disciplines. In iedere discipline kiezen collega-kaderleden één afgevaardigde. Deze commissie is dus disciplineoverstijgend. Hierin komen onderwerpen aan bod die alle disciplines aangaan, zoals de deelnemersovereenkomst van NOC*NSF, veiligheid, paardenwelzijn en gebruik van social media. In totaal maken 9 mensen deel uit van dit overlegorgaan, dat net als de technische commissies wordt ondersteund door de technisch directeur. De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door het KNHS-bestuur. De voorzitter van de bondsatletencommissie heeft ook zitting in de ledenraad. In een vorige editie van Paard&Organisatie stonden we uitgebreid stil bij dit sportorgaan, dat wordt voorgezeten door Marlies van Baalen.

De bondsatletencommissie is er voor topsportonderwerpen die alle disciplines aangaan, zoals kampioenschapsafspraken, welzijn en socialmediagebruik

Wat is de KNHS precies voor een club?

De KNHS overkoepelt onderliggende verenigingen die zorgdragen voor de organisatie van een of meer paardensportdisciplines in een bepaalde plaats/regio in Nederland. Ze ziet toe op de organisatie, regulatie en administratie van alle paardensportwedstrijden in Nederland. Verder verzorgt de KNHS opleidingen voor ruiters, menners, instructeurs, coaches, juryleden, parcoursbouwers en wedstrijdofficials. Als kenniscentrum voor de paardenhouderij behartigt ze de belangen van alle ruiters in Nederland, is ze de spreekbuis voor de Nederlandse paardensport en de ontmoetingsplaats voor leden en belanghebbenden. De KNHS heeft zo’n 160.000 leden.