Wat doet de technische commissie dressuur?

De technische commissie dressuur van de KNHS is vernieuwd. Nieuw bloed brengt nieuwe energie en frisse ideeën. Wat doet deze commissie precies en wat staat er op de rol? We praten erover met commissielid en bondscoach Alex van Silfhout.

De technische commissie dressuur bestaat uit de drie bondscoaches Alex van Silfhout, Monique Peutz en Imke Schellekens-Bartels. Daarnaast is dressuurruiter en -trainer Patrick van der Meer toegetreden en is Maria Henneman voorzitter. Van Silfhout zit voor het tweede jaar achtereen in de commissie. Hij legt uit: ‘De commissie bestaat altijd uit de bondscoaches, vandaar dat ik er vorig jaar ook bij was, een kaderruiter, een jurylid en een voorzitter. Patrick is erbij gekomen om feedback te geven uit het veld. Patrick kan die rol heel goed vervullen omdat hij niet bang is zijn mening te geven en daar zijn we naar op zoek. Monique is internationaal jurylid en is aangesloten bij de Europese bond, waardoor zij gemakkelijk onze wensen kan delen. En ik ben blij met Maria als voorzitter. Zij is haarscherp. Zo hebben we een mooie groep ervaringsdeskundigen, ieder op een bepaald gebied, die in staat is standpunten te beargumenteren, vragen te beantwoorden en uit te leggen door de enorme ervaring. Dat moet ook wel, want onze invloed is vrij groot.’

Dressuursport vooruit helpen

‘Wij adviseren de KNHS en de FEI. Wij pikken op wat speelt in de dressuursport en wat moet veranderen. We komen zo vaak samen als nodig is. Dat is afhankelijk van wat er gebeurt. We bekijken alles, zoals de reglementen. Voldoen die nog wel? Bijvoorbeeld de nieuwe regel over hoe de neusriem hoort te zitten. Moeten we dat wel op deze manier doorvoeren? Het positieve van de regel is dat ruiters er rekening mee gaan houden, maar is de handhaving goed genoeg? We kijken ook naar opleidingen. Maria is voorzitter bij de ORUN, dus we hebben een kort lijntje en dat werkt het fijnst. Het traject van de basisinstructeursopleiding naar uiteindelijk het coach 5-diploma is ook een voorbeeld. Welke mensen zijn daar geschikt voor? Welke competenties moeten ze hebben? Wat kunnen ze betekenen voor de sport? Daarbij hebben we de juryopleidingen op ons lijstje van onderwerpen staan. Hebben we er genoeg? Moeten we een grotere groep opleiden? En hoe vergroten we de kwantiteit zonder in te boeten op kwaliteit? Ik vind dat er meer steun moet komen voor juryleden die nog wel eens wisselend beoordelen. De KNHS hanteert nu een systeem waarin juryleden in het groen of rood staan, maar dat is niet zaligmakend. Het is een beetje straffend. Juryleden worden alleen maar onzekerder als ze in het rood staan. Liever zie ik dat we ze helpen en erbij houden. Daar gaan we de volgende keer over praten en vervolgens kijken bij wie we moeten zijn om veranderingen door te voeren.’


‘Goed overleg tussen de commissies en de fora is ontzettend belangrijk’


Veelbelovende start

Volgens Van Silfhout is een nauwe samenwerking binnen de KNHS essentieel om te blijven verbeteren. ‘Goed overleg tussen de commissies en de fora is ontzettend belangrijk. Samen bepalen we hoe we bepaalde dingen aankaarten en duidelijk maken aan de bond. Daarom moeten de commissies, fora en werkorganisaties niet op hun eigen eiland blijven zitten, maar zo veel mogelijk met elkaar praten en naar elkaar luisteren, ook tussen de verschillende disciplines. Vervolgens is het zaak om woorden om te zetten in daden en door te pakken. Het klinkt misschien simpel, maar dan valt er zo veel meer te bereiken. Een betere samenwerking is een persoonlijk doel van mij in de technische commissie dressuur. Daar is zeker nog ruimte voor verbetering. Ik wil niet zeggen dat men nu nalatig is, maar de meesten zijn te veel los van elkaar aan het werk. Zo zou het heel goed zijn als een van onze commissieleden aanwezig is bij de vergaderingen van het dressuurforum. Dat gebeurt nu nog niet. De eerste keer dat we als commissie samen zijn gekomen was veelbelovend, dus ik geloof dat we echt van betekenis kunnen zijn.’


‘Een betere samenwerking is een persoonlijk doel van mij in de technische commissie dressuur’


Veel invloed

Maarten van der Heijden is als technisch directeur van de KNHS nauw betrokken bij de technische commissie dressuur. ‘De commissie is er vooral voor de topsport. Via het dressuurforum adviseert het ook over de breedtesport. Per seizoen wordt geëvalueerd wat goed en niet goed is gegaan. Dat gaat over de observatiewedstrijden, de kadertrainingen, deelnemersovereenkomsten, enzovoort. Maar ook over de reglementaire veranderingen van de FEI, en of we het daar wel of niet mee eens zijn en die nationaal doorvoeren. Zo heeft de commissie jaren geleden het besluit om het gebruik van een veiligheidshelm bij de jeugd te verplichten geadviseerd. Ook de strafpuntenregel van de FEI heeft de commissie destijds onder de loep gelegd. De FEI stelde voor om drie procent aftrek bij een programmafout in te stellen. Wij vonden dat heel fors. Uiteindelijk werd het compromis twee procent, maar dat hebben we nationaal niet doorgevoerd. Dat vonden we te streng voor amateurs en jeugdruiters. Het moet wel leuk blijven. De adviezen van de commissie zijn niet bindend voor de bond, maar in mijn herinnering zijn alle suggesties altijd serieus genomen. De invloed reikt dus aardig ver.’


‘Het is zaak om woorden om te zetten in daden en door te pakken’


Wat is een technische commissie?

Iedere discipline bij de KNHS heeft een eigen technische commissie. Die bestaat uit de bondscoaches van die discipline, een paar andere experts in de discipline en een onafhankelijke voorzitter. De commissie ontwikkelt via het disciplineforum het sporttechnische beleid van de topsport en de breedtesport. De commissieleden beoordelen wat de KNHS kan doen met besluiten van de FEI en adviseren andersom de FEI via de KNHS over sportontwikkeling.