Rond de tafel!

Alle KNHS-organen overleggen onderling en met andere om zo onze mooie sport en organisatie in nog betere banen te leiden. Wat staat de komende tijd aan vergadermomenten op de agenda voor de gremia?

Vergaderdata

De ledenraad komt bij elkaar op:

8 november 19.00 - 22.00 uur


De directie vergadert elke dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur


Het bestuur komt maandelijks bij elkaar:

29 oktober 14.30 - 17.00 uur

26 november 14.30 - 17.00 uur


De bondsatletencommissie vergadert in oktober, na de Wereldruiterspelen.


De fora vergaderen in principe vier keer per jaar:

19 november: dressuurforum

29 okober: reiningforum

12 november: springforum

10 december: springforum


De technische commissies (TC’s) komen twee keer per jaar bijeen. Vaak vergaderen de TC’s op basis van een actueel thema, waarvoor ze dan binnen twee weken bij elkaar komen.

Aanstaande meetings zijn:

30 oktober TC voltige


Wanneer overleggen de gremia de komende tijd?