Deze mijlpalen bereikten we afgelopen kwartaal!

Collega’s en leden werken dagelijks op allerlei vlakken en niveaus aan de ontwikkeling van onze mooie sport. Welke highlights waren er zoal de afgelopen maanden? Dit is een greep uit onze kleine en grote successen.

Verder werken aan sportaanbod voor jeugd

De fora dressuur, springen en eventing werken samen aan LEEFTIJDSGERICHT SPORTAANBOD VOOR DE JEUGD. Van belang hierbij is ook om de ruiteropleiding voor de kids tot twaalf jaar verder te ontwikkelen. Deze basisschoolleeftijd vraagt een andere aanpak en beoordeling. Een ander speerpunt is jongens trekken met stoere sportvormen.

Samenwerking VCN

De KNHS, FNRS en de Verenigde Carrouselclubs in Nederland (VCN) hebben gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt getekend tijdens Horse Event 2018 (14-16 september). De samenwerking heeft als doel rijden in teamverband en carrouselrijden te laten groeien in Nederland.

Hippiades 2018

De Hippiades in diverse disciplines liggen weer achter ons, behalve die van het mennen. De Hippiade Endurance is vanwege te weinig inschrijvingen helaas geannuleerd.

Hippiade 2.0

Een werkgroep is bezig met hoe DE HIPPIADE VANAF 2020 eruit komt te zien. Haar voorstellen worden binnenkort voorgelegd aan het springforum en het dressuurforum.

Nieuw: Bixie&Friends

Het nieuwe jeugdmagazine van de KNHS kwam uit op 7 juli en is enthousiast ontvangen door de kids. De kleurplaten van Bixie en Dancer zijn massaal ingezonden. Op dit moment vindt een lezersenquête plaats om de meningen van de lezertjes en de hippische ondernemers te polsen. Wordt vervolgd in het volgende nummer, dat voor de kerstvakantie uitkomt.

Facilitair

Opleidingen en Evenementen verhuizen naar de voormalige leslokalen beneden. De afdelingen Recreatie en SAD verhuizen naar de eerste verdieping. Hierdoor kan een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: door het hele gebouw creëren we zo circa ZEVEN NIEUWE OVERLEGRUIMTES.

Theo blijft!

Interim-directeur Theo Fledderus is aangesteld als NIEUW ALGEMEEN DIRECTEUR van de KNHS. Zijn interim-opdracht is omgezet naar een vaste aanstelling. Theo: ‘Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier leiding gegeven aan de KNHS. Het is een prachtige sport met een succesvolle sportbond met veel potentie. We zijn met elkaar aan het bouwen aan een stevig fundament voor de toekomst. Ik zie het als een mooie uitdaging om samen met alle medewerkers ook de volgende stap in deze transitie te zetten.’ Ook bestuursvoorzitter Cees Roozemond is er blij mee: ‘In deze tijd van transities binnen de KNHS is het heel prettig om zo’n ervaren directeur aan het roer te hebben. We zijn erg blij dat we op deze wijze binnen de directie continuïteit en stabiliteit houden en dat met Theo aan het roer we de ingezette koers van de nieuwe meerjarenstrategie kunnen voortzetten.’

NHC en de toekomst

Vooral de kosten van de huidige ‘modus operandi’ in het NHC zijn aanleiding om eens kritisch te kijken naar de toekomst. De KNHS heeft daarvoor een stuurgroep samengesteld met de Ledenraad, het KNHS-bestuur en het directieteam. De opdracht is een STRATEGISCH PLAN VOOR HET NHC, rekening houdend met de wensen en grenzen. De stappen zijn:

  1. NHC optimaliseren en professionaliseren (onder andere de mogelijkheden tot strategische samenwerkingen onderzoeken);
  2. Kosten en opbrengsten zichtbaar maken;
  3. NHC als aparte businessunit met eigen winst- en verliesrekening beschouwen;
  4. Het rendement van het gehele complex optimaliseren. Aanvankelijk zijn acht mogelijke toekomstscenario’s geschetst. Drie daarvan worden financieel verder uitgediept, met als doel in het najaar tijdens de Ledenraad de aanbevelingen te presenteren. Wordt vervolgd dus!

Test: Toezicht op het voorterrein

Het dressuurforum start een PILOT MET EEN TOEZICHTHOUDER op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op vier wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn regio. Benieuwd naar de resultaten!

Opzet bijscholing springjuryleden

Enkele leden van het springforum hebben samen met de afdeling Opleidingen een programma gemaakt voor de BIJSCHOLING VAN DE SPRINGJURYLEDEN. De locaties zijn Ermelo, Rotterdam, Asten en Exloo. Ook zijn er een middag- en een avondbijscholing. Het forum is positief over het programma en de opzet, vooral door de inzet van beeldmateriaal en casussen.

Nieuwe leden in enduranceforum

Op de algemene ledenvergadering van de KNHS Endurancevereniging is Janneke Schreuder gekozen als nieuw forumlid. Voorzitter van de KNHS-endurancevereniging Catherine van Ravenstein volgde Nienke Klomp op binnen het enduranceforum.