Van hand veranderen.
Waar staan we nu?

Hoe blijven we in de toekomst relevant en waardevol voor de paarden(sport)? Hoe gaan we om met actuele ontwikkelingen, zoals de veranderde kijk op paardenwelzijn en de verregaande digitalisering?
Om antwoord te krijgen op deze vragen is de KNHS bezig met het verandertraject Van hand veranderen. Wat houdt dit project ook alweer in en waar zijn we nu?

Aanleiding
Aan de basis van ons verandertraject Van hand veranderen staat de Meerjarenstrategie 2018+. We worden in het traject bijgestaan door het bureau Satori. Dit helpt organisaties om klantbeleving concreet te maken en onderdeel te maken van de strategie. Om concrete invulling te geven aan de Meerjarenstrategie hebben we de periode tot en met juli 2018 benut om zo veel mogelijk informatie, wensen en behoeftes onder leden en andere belanghebbenden te inventariseren. Van bloedfanatieke wedstrijdrijders tot relaxte recreatierijders; iedereen mocht meedenken. Dit deden we vanuit de vier speerpunten uit de Meerjarenstrategie. Dit zijn ze:

  1. Meegaan met de tijd voor jong en oud; de wedstrijdsport wordt leuker en simpeler;
  2. Paardenwelzijn en de rol van het paard in de maatschappij; paardenwelzijn staat voorop bij alles wat we doen en wordt maximaal gewaarborgd;
  3. Naar een servicegerichte organisatie; de KNHS-organisatie wordt klantvriendelijker en doelgroepgerichter;
  4. Financiële onafhankelijkheid; de financiën van de KNHS zijn op orde met een evenwichtige financiering en kerntaken staan centraal.

Projectgroep, stuurgroep, opdrachtgever

Om van hand te kunnen veranderen, is een projectgroep gevormd van medewerkers. De projectgroep is verantwoordelijk voor de realisatie van de plannen binnen de KNHS. Het directieteam fungeert als stuurgroep en het bestuur is de opdrachtgever.

Met Van hand veranderen vertalen we de Meerjarenstrategie naar de belevingswereld van de KNHS-leden

Stap 1, 2 en 3 voltooid

Met het raadplegen van de leden en andere betrokkenen doen we het traject voor het opstellen van de Meerjarenstrategie niet over. Wel vertalen we hiermee de Meerjarenstrategie naar de belevingswereld van de KNHS-leden. Dit doen we met inspiratiesessies en klantpanels.

Voor de klantpanels hebben we oproepen geplaatst in de KNHS-media. Iedereen die erin was geïnteresseerd om mee te denken, kon zich opgeven.

Als start van het traject Van hand veranderen zijn vier inspiratiesessies georganiseerd. De eerste inspiratiesessie was met de werkorganisatie. Voor deze sessie zijn het directieteam, alle hoofden, het projectteam en KNHS-medewerkers die op de eerste oproep hebben gereageerd om mee te denken, uitgenodigd. Inspiratiesessie 2 vond plaats met een klankbordgroep. Die bestond uit prominente mensen uit de paardensport en niet uit de paardensport. In inspiratiesessie 3 was plaats voor de fora en de ledenraad. Voor deze sessie zijn alle ledenraadsleden en alle forumleden uitgenodigd. In inspiratiesessie 4 was het de beurt aan het bestuur. Daarna volgden de vijf klantpanels: met leden van 14 tot 21 jaar, van 21 tot 55 jaar, ouder dan 55 jaar, ondernemers en niet-leden. In de klantpanels gingen we dieper in op de thema’s die in de inspiratiesessies zijn behandeld.

Met de inspiratiesessies en de klantpanels waren twee van de vijf stappen in het traject voltooid.

Nu kwam de derde stap in beeld. Uit de inspiratiesessies en klantpanels hebben we heel veel informatie verzameld. Met deze informatie zijn we aan de slag gegaan om verder vorm te geven aan de veranderingen. Stap 3 bestond uit een workshop met de projectgroep waarin de verworven inzichten zijn samengevat. De daaruit voortvloeiende klantverlangens zijn beschreven en teruggekoppeld aan het directieteam en het bestuur, fora en ledenraad, de klankbordgroep en medewerkers, om op alle fronten verzekerd te zijn van draagvlak. Daarnaast zijn de klantverlangens voorgelegd aan het online ledenpanel. Van de 133 respondenten gaf 96% aan zich hierin te kunnen vinden. Hiermee zijn de inzichten vastgesteld en bekrachtigd. Nu kunnen we verder naar stap 4 in het proces.

In stap 3 zijn de verworven inzichten samengevat, afgestemd met de ledenraad en bekrachtigd door de stuurgroep

Op naar stap 4 en 5

In stap 4 stellen de projectgroep en de stuurgroep samen een strategisch kaderdocument op. Dit stemmen ze ook weer af met het bestuur en de ledenraad.

Stap 5 is feitelijk al gestart en bestaat uit de zogenaamde klantacademie, een traject van workshops voor de projectgroep. Uit alle informatie moeten we als organisatie keuzes maken. Daaruit worden zogenaamde product-marktcombinaties geformuleerd. Dit worden de zaken die de KNHS gaat aanpakken. In de klantacademie krijgt de projectgroep een maatwerkopleiding om die product-marktcombinaties te formuleren en de productplannen op te stellen. Die worden in november opgeleverd en voorgelegd aan het directieteam, het bestuur en de ledenraad en daarmee in de lijn geaccordeerd.

Een eindsessie vormt het slot van het traject.

Meer weten?

Op sharepoint vind je op de projectpagina Van hand veranderen meer informatie en updates.

Je vindt de Meerjarenstrategie 2018+ hier.


Heb je vragen?

Mail dan naar vanhandveranderen@knhs.nl