Cees Roozemond

Eindelijk perspectief

Cees Roozemond (1959, Rotterdam) is sinds maart 2018 voorzitter van de KNHS. Voorheen was Roozemond onder meer voorzitter van de koninklijke vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ (KFPS) en bestuurslid van de Sectorraad Paarden. Naast het KNHS-voorzitterschap is Roozemond momenteel algemeen directeur van voetbalclub SC Heereveen.

‘Op het moment van schrijven is The Dutch Masters - Indoor Brabant begonnen. Symbolisch, zo bedenk ik me. De annulering van dit evenement in 2020 was het directe gevolg van de uitbraak van corona. Dit jaar gebeurde min of meer hetzelfde, maar nu door het rhinovirus. Als ik terugdenk aan die periode, ben ik allereerst heel dankbaar hoe we samen hebben gewerkt met professor Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Ze heeft ongelofelijk veel energie en tijd gestopt in de informatiestroom en in de ondersteuning van de mensen en paarden die het betrof, dit in samenwerking met ons kantoor, waar Iris, onze nieuwe directeur Topsport, een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Deze situatie lijkt nu onder controle.

‘Het jeugdig elan dat binnen de KNHS ruim is vertegenwoordigd, krijgt zo de stem die het verdient’

Hopelijk markeert de doorgang van The Dutch Masters ook het begin van het einde van de coronacrisis. De vooruitzichten zijn gunstig. We zien internationale evenementen weer plaatsvinden en hebben goede hoop op de stapsgewijze opstart van het reguliere wedstrijdcircuit. Erg mooi om eindelijk perspectief te hebben. We zitten al lang opgesloten, tenminste zo wordt dit wel ervaren. Je merkt het ook bij de verenigingen. Deze situatie vraagt veel van individuele leden, laat dat duidelijk zijn, maar het vraagt ook veel van de verenigingen zelf. Dat kwam wel naar voren tijdens de informele ledenraadsvergadering die we recent hadden.

Het is belangrijk om nu en dan bij te praten en zo veel mogelijk in contact te blijven. Dat is de afgelopen tijd best lastig geweest, maar ik moet eerlijk zeggen dat het mij een heel goed gevoel heeft gegeven hoe we samenwerken in de verschillende gremia, ledenraad, bestuur en werkorganisatie. Rust en continuïteit zijn zo belangrijk. Daar begint het mee, zeg ik altijd. Dit alles heeft ook een financiële weerslag op de organisatie. We hebben door deze situatie te maken met teruglopende startpassen en ledenaantallen. Gelukkig hebben we digitaal het een en ander kunnen opvangen en is het enthousiasme bij veel leden er mede daardoor niet direct minder op geworden. Enthousiasme voel ik persoonlijk ook als ik aan ons bestuur denk. Met het aantreden van Annemiek van der Vorm en George de Jong zijn we op bestuurlijk niveau weer compleet. We zijn blij met deze versterkingen en met de kennis die ze bijdragen. Meer over hun achtergrond, visie en ambities is te lezen in deze Paard&Organisatie. Daarnaast zijn we blij met de steeds belangrijkere rol die onze jeugdbestuursleden Carmen Norder en Thomas Bosman vervullen. Ze hebben hun plek moeten vinden en momenteel werkt dat heel goed. Ze leveren prima bijdragen en komen met een heel frisse kijk op zaken, waardoor onze besluitvorming soms in een ander licht komt te staan. Dat was precies de bedoeling. Het jeugdig elan dat binnen de KNHS ruim is vertegenwoordigd, krijgt zo de stem die het verdient. Goed dat hierdoor een frisse wind waait.’