Wanneer zien we elkaar?

Dit is een hoopvolle kop, want hopelijk kunnen we gauw weer live met elkaar vergaderen. Daar zijn we aan toe! De tijd zal het leren. Onze overlegorganen hebben hoe dan ook deze meetings op de agenda staan. En of die nu live zijn of op een scherm via Teams, het werk voor onze mooie sport gaat door!

Vergaderdata 2021

Ledenraad

Donderdag 10 juni Donderdag 30 september (informeel/besloten) Donderdag 11 november

Bestuur Ons bestuur komt normaal gesproken elke maand bij elkaar. Maandag 10 mei Maandag 28 juni Donderdag 15 juli Visiedag met het managementteam Maandag 16 augustus Dinsdag 21 september Maandag 4 oktober Dinsdag 9 november Maandag 6 december

Managementteam

Het managementteam of kortweg MT vergadert normaal gesproken elke dinsdag. Donderdag 15 juli Visiedag met het bestuur

Disciplinefora De vergaderfrequentie van de fora verschilt. In de regel vergaderen de grote disciplines zoals dressuur en springen wat vaker dan de kleinere. Gemiddeld komt een forum vier keer per jaar bijeen.

Dressuurforum Maandag 17 mei Enduranceforum Maandag 17 mei Eventingforum Maandag 21 juni Menforum Maandag 14 juni Recreatiesportforum Nog te bepalen Springforum Maandag 28 juni Voltigeforum Dinsdag 25 mei

Topsportcommissies De technische commissies of topsport­commissies dressuur, springen, parasport, eventing, mennen, voltige, reining en endurance vergaderen minder frequent en regelmatig dan de fora doen. De data liggen niet altijd vast omdat ze vaak bijeenkomen naar aanleiding van bijvoorbeeld een actuele kwestie, een prangend vraagstuk of een kampioenschap.

Bondsatletencommissie Deze commissie is als enige van de sport­gerichte organen discipline­overstijgend. Dat betekent dat alle disciplines in de bondsatletencommissie vertegenwoordigd zijn, en dat vooral het belang en de ontwikkeling van de Nederlandse kader­sporter vooropstaan. Dit gremium komt maximaal twee keer per jaar samen.

Meer weten?

Je vindt alle informatie over hoe de KNHS in elkaar zit en werkt op knhs.nl.