Veel animo voor nieuwe opleiding

Als pilot vond bij Equestrian Centre De Peelbergen een opleiding Aspirant-Instructeur plaats voor ruiters die in dressuur, springen of eventing minimaal Z rijden met 1 winstpunt. De KNHS Academy hoopte op ongeveer 10 cursisten om de opleiding door te laten gaan, maar onze collega’s werden verrast met veel meer animo. ‘Het werden er 55, onder wie veel jeugd die professioneel in de paarden werkt,’ vertelt ons teammanager KNHS Academy Gert Naber enthousiast. ‘Ze zijn allemaal geslaagd en met erg hoge cijfers. De pilot was zo succesvol dat we de opleiding ook in Exloo en op een nader te bepalen locatie in Zuid-Holland gaan aanbieden.’ Een andere, geheel nieuwe loot aan de opleidingenboom is niveau 4+, die is bedoeld voor Lichte Tourruiters. Aan het programma wordt de laatste hand gelegd. Als alles goed gaat, gaat binnenkort de inschrijving open en is de start dit najaar. Stay tuned dus op onze kanalen voor het vervolg van deze twee nieuwe opleidingen!

Start opfrissen wedstrijdsport

De wedstrijdsport leuker en eenvoudiger maken was een van de speerpunten uit het traject Van hand veranderen, dat we als KNHS een tijdje geleden doorliepen. Nu pakken we hierop door met het programma Vernieuwing wedstrijdsport, waarvan als eerste stap op 1 april jl. de verliespunten in de disciplines dressuur en springen zijn afgeschaft. En doooor! Dit jaar maken we verder werk van die vernieuwing van de wedstrijdsport, zodat die beter past bij de manier waarop ruiters de sport tegenwoordig het liefst beoefenen. Voor het hele traject is vier jaar uitgetrokken, met als zwaartepunt 2022. De vernieuwing bevat vier pijlers: (1) leukere, eenvoudigere, flexibelere en toegankelijkere wedstrijden, (2) betaalbare sport voor wedstrijdsporters en -organisaties, (3) stevige samenwerking met wedstrijdorganisaties en optimaal gebruik van digitalisering en technologische innovatie. Hier lees je meer over dit meerjarige plan.

Buitenrijden.nl groeit verder

Op en rond Buitenrijden.nl zet de KNHS zich in voor de recreatieve rit van ruiter en menner. Het platform blijft groeien! Zo zijn we betrokken bij een ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug, waarmee het uitgebreide padennetwerk kan worden onderhouden en mogelijk uitgebreid. In andere natuurgebieden in Nederland werkt dit systeem al goed. Het ontlast terreineigenaren en schept vaak meer mogelijkheden voor beheer, onderhoud en uitbreiding. Voor Buitenrijden.nl zijn voor alle paden de ondergronden, het type gebruikers en het type netwerk ingevuld. Deze informatie wordt de komende tijd gecontroleerd door gebruikers en komt dan online beschikbaar voor iedere paardensporter die graag buiten wil rijden. Meldingen over problemen op ruiterpaden en menpaden worden direct opgepakt en in samenwerking met regioconsulenten en boswachters opgelost. Route 66 in Limburg bijvoorbeeld is kapot gereden door motorvoertuigen. De regioconsulent in Limburg werkt er hard aan om de route zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor ruiters en menners.

NIEUW: leerlijn Buitenrijden

Het Ruiterbewijs en het Menbewijs blijven populaire opleidingen voor de recreatieruiters en -menners. Het afgelopen halfjaar kon binnen de maatregelen toch nog een aantal examens plaatsvinden. Achter de schermen werken we ondertussen aan de modernisering van de opleiding en de examens. In september 2021 gaan de eerste pilots draaien bij sportaanbieders. Het vernieuwde Ruiterbewijs en Menbewijs zijn onderdeel van de nieuwe leerlijn Buitenrijden, die op Buitenrijden.nl komt. We verwachten dat we de eerste modules hiervoor in juni kunnen lanceren.