Strengere I&R voor alle paarden en pony’s

Wat betekent dat in de praktijk?

De Europese verordening die op 21 april 2021 is ingegaan, schrijft voor dat we alle paardachtigen intensiever moeten registreren. Bekend moet zijn waar ze zich precies bevinden. Deze nieuwe regels voor identificatie en registratie (I&R) vragen enige inspanning van alle betrokkenen. Wat wordt precies verwacht? Paard&Organisatie duikt in de materie.

Bij de nieuwe registratieplicht wordt onderscheid gemaakt tussen de houder van het paard en de houder van de locatie waar het paard staat. Een houder van een paard is verantwoordelijk voor de identificatie met een chip, een paspoort en de registratie bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor het registreren van de paarden. Dat doet hij op een Uniek Bedrijfsnummer (UBN), dat kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert onder andere de administratie rond I&R wat betreft dieren en dierlocaties.

De nieuwe registratieplicht vloeit voort uit de Europese Diergezondheids­verordening. Voor andere diersoorten geldt zo’n registratieplicht al langer. Arjen Dijkstra van de RVO legt uit waarom deze registratie van belang is. ‘De verplichting voor een paspoort en een microchip bij ieder paard bestond al, maar wij wisten nooit waar deze paarden stonden. Als alle paarden op een UBN worden geregistreerd, weten we dat wel. Dat is van belang op het moment dat een diergezondheidscrisis ontstaat. Als we weten waar de paarden staan en waar ze zijn geweest, kunnen we op dat moment sneller de juiste maatregelen nemen.’

Vanaf nu moeten alle paardenhouders aangeven welke paarden zich waar bevinden. Dat vraagt enige inspanning van alle betrokkenen

Paspoorten

Om paarden te kunnen registreren moeten ze een paspoort en microchip hebben. De paspoortplicht, die al bestaat sinds 2007, geldt voor alle paarden ouder dan 6 maanden. Het paspoort moet daarbij altijd in de buurt van het paard zijn. In de nieuwe regels moeten deze paarden ook worden opgenomen in de database van de RVO. Paarden met een paspoort dat is uitgegeven door een Nederlandse instantie die paspoorten mag uitgeven (PPI), zoals een stamboek of de KNHS, zijn waarschijnlijk wel te vinden. Paarden met een buitenlands paspoort moeten eerst in Nederland worden geregistreerd bij een PPI om aan de verplichting te voldoen. Hierna kan de registratie beginnen.

Exploitant van paard of locatie?

Als we in Nederland spreken over de ‘houder’ van het paard, refereren we in het algemeen aan degene die het paard op stal houdt. In de nieuwe verordening is dit anders. In de Europese regelgeving wordt de houder opgesplitst in twee rechtspersonen die verantwoordelijk zijn.

De exploitant van het paard. Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor het paard. De exploitant van het paard is degene die verantwoordelijk is voor de verzorging en de besluitvorming rondom het paard. In veel gevallen is dit de eigenaar, maar dat is niet altijd zo. Als bijvoorbeeld een buitenlander hier in Nederland zijn paarden aan iemand heeft toevertrouwd, is de verzorger de houder. De houder van het paard is verantwoordelijk voor de correcte registratie van het paard.

De exploitant van de locatie. Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de locatie. De exploitant van de locatie moet bijhouden welke paarden zich op zijn locatie bevinden. Hiervoor vraagt hij een uniek bedrijfsnummer (UBN) aan. De exploitant van de locatie is verantwoordelijk voor de aanvraag van dit nummer. Ook dit keer hoeft de exploitant niet per se de eigenaar te zijn van de locatie. Als de huurder verantwoordelijk is voor de ‘houderij’ en alles hieromheen, is hij de ‘exploitant van de locatie’ en wordt hij verantwoordelijk geacht voor de aanvraag van een UBN en de registratie van de paarden. Alle paarden die permanent op de locatie aanwezig zijn, worden vervolgens op dit UBN in de database van RVO geregistreerd.

Ook is een eigen administratie nodig. Elke reisbeweging die langer dan een nacht duurt, wordt hierin genoteerd. Zowel van paarden die op stal komen als van paarden die weggaan moet worden opgeschreven waar ze vandaan komen of naartoe gaan. Als paarden langer dan 30 dagen op één locatie blijven, moet dit ook worden geregistreerd in de database van RVO. Een uitzondering hierop zijn paarden die korter dan 90 dagen bij een hengstenhouder of trainingsstal worden gehuisvest. Zij hoeven alleen in de eigen administratie te worden genoteerd. Pas bij meer dan 90 dagen is ook registratie bij de RVO noodzakelijk.

De nieuwe registratie­plicht vloeit voort uit de Europese Dier­gezond­heids­­verordening. Voor andere diersoorten geldt zo’n plicht al langer

In 4 stappen I&R-proof

Alle paarden die onder iemands verantwoordelijkheid vallen, moet zijn voorzien van een chip en een paspoort dat in Nederland is geregistreerd. Voor een fokker is het voornaam dat hij voor alle veulens voor de leeftijd van 4 maanden een paspoort aanvraagt, zodat het stamboek of de PPI voldoende tijd heeft om een paspoort te verstrekken voordat het veulen 6 maanden oud is.

Vervolgens moet de exploitant van de locatie alle paarden die op dat moment op stal staan, registreren op het juiste UBN. Arjen Dijkstra legt uit: ‘Op de site van RVO kun je een UBN aanvragen. Wie al een UBN voor andere diersoorten heeft, kan in het systeem aangeven dat hij ook paarden houdt. Bij dit UBN horen alle percelen die iemand normaal gesproken gebruikt, ook als ze verder van huis liggen. Ook kan een UBN op een weiland worden aangevraagd waarop iemand permanent zijn paarden houdt.’

‘Het is sinds 12 april mogelijk om de paarden te registreren. Als het chipnummer is ingevuld, verschijnen waarschijnlijk de naam en het levensnummer van het paard in beeld. Dit is meteen een check of het juiste nummer is ingevoerd. Als het er niet in staat, kun je het paard voorlopig registreren. Je moet dan ook nog even contact opnemen met de betreffende PPI. Dit paard kan namelijk niet worden afgemeld. Een buitenlands paard moet eerst officieel worden geïmporteerd bij een PPI.’

‘Op deze manier kun je alle paarden aanmelden op locatie. In het begin is dit kosteloos, omdat nog geen regelgeving beschikbaar is. Zodra deze regelgeving er wel is en is goedgekeurd, zijn er wel kosten aan verbonden. Voor een UBN moet je dan denken aan enkele tientjes per jaar. De registratie­kosten per dier weten we nog niet.’

Veel werk?

De eerste registratie is het meeste werk. Als de paarden eenmaal in het systeem staan, is het een kwestie van bijhouden. Voor een particulier met drie paarden is dit veel minder werk dan voor een handelsstal die geregeld paarden aankoopt en verkoopt. Ook wanneer een paard overlijdt, moet dit worden geregistreerd. Als een eigenaar van een paard een dagje op wedstrijd of buitenrit gaat, is er niets aan de hand. Pas als je een nachtje wegblijft, moet dit worden genoteerd. In het geval van paarden aan huis doe je dit zelf, bijvoorbeeld in een schrift of in een eigen digitale database. Als je op een pensionstal staat en langer dan een nacht wegblijft, moet je dus even aan de pensionstalhouder doorgeven waar je naartoe gaat. Ook moet je op de plaats van aankomst aangeven waar je vandaan komt. Pas bij de verplaatsingen langer dan 30 dagen ga je naar de site van RVO.

‘In het begin zag ik er wat tegenop, maar onder­tussen niet meer. Het zal best wel wennen zijn, maar al te ingewikkeld is het niet’

Goed voorbereid

Charlotte van Meurs van Pensionstal De Randhoeve in Dordrecht heeft zich goed voorbereid. ‘Ik heb hier van alle paarden, zo’n 60, de paspoorten liggen. Ik heb bij ieder paspoort gecontroleerd of het in Nederland is geregistreerd. Bij twee Spaanse paarden was dat niet het geval. De eigenaren hebben deze paspoorten naar de KNHS gestuurd en hebben die ook weer snel teruggekregen. Ook heb ik een UBN aangevraagd. Nu kunnen we gaan registreren. Voor de eigen administratie heb ik gekozen voor een schrift, niet de computer. Dit schrift leg ik neer waar ook mijn twee vaste werknemers erbij kunnen. Wij drieën moeten er voor zorgen dat dit netjes wordt bijgehouden. In het begin zag ik er wat tegenop, maar ondertussen niet meer. Het zal best wel wennen zijn, maar al te ingewikkeld is het niet.’

Meer weten?

Je vindt hier meer informatie van de RVO over de registratieregels voor paarden.