Wat staat er op de agenda?

Ook voor het zo gewone vergaderen moesten we even op zoek naar een alternatief. Gelukkig biedt de moderne technologie uitkomst. Afdelingen, managementteam en bestuur werken nu met videovergaderen via Microsoft Teams. Ook een aantal fora gebruikt deze oplossing.

Vergaderdata 2020

Ledenraad

Op 30 april hield de ledenraad een informele online meeting met managementteam en bestuur over de stand van zaken. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende weken wordt een nieuwe datum gepland.

Managementteam

Het MT vergadert normaal gesproken een keer in de week, elke dinsdag. De vrijdag is daar tijdelijk bij gekomen om de actualiteiten kort door te nemen.

Disciplinefora

Sommige fora zijn nog in overleg over of ze voldoende agendapunten hebben om in deze periode online over te vergaderen of dat ze de meeting kunnen uitstellen.

Dressuurforum Maandag 18 mei

Voltigeforum

Dinsdag 19 mei

Eventingforum Dinsdag 19 mei

Enduranceforum

Maandag 25 mei

Videobellen of niet, de motivatie is er niet minder om, ontdekte onze collega Lisanne Kooiker, disciplinespecialist voltige, endurance en aangepast sporten. ‘Ik had eerst even gepolst bij de leden van het enduranceforum of er behoefte was om elkaar te spreken,’ vertelt ze. ‘Ze wilden allemaal graag vergaderen via Microsoft Teams. Dat is toch wel mooi.’

Menforum

Maandag 15 juni

Springforum

Maandag 29 juni

Technische commissies

Technische commissie voltige Technische commissie para sport Maandag 8 juni Voor de technische commissies dressuur, springen, eventing, mennen, reining en endurance is nog geen datum gepland.

Nu persoonlijk overleggen even niet kan, vindt veel plaats via Microsoft Teams

Meer weten?

Je vindt de verslagen van de foravergaderingen op www.knhs.nl. Alles over de organisatie vind je op www.knhs.nl/over-knhs/organisatiestructuur-en-missie