Deborah Vermeer

Bij Paard&Organisatie maken we van de nood meteen een deugd. We werken thuis en op pad gaan zit er nu even niet in, dus blijven we mooi binnen en bellen we met onze collega Deborah Vermeer van het Accountmanagementteam voor sportaanbieders. Wat doet zij eigenlijk allemaal?

Deborah is accountmanager sportaanbod & sportaanbieders en aanspreekpunt voor de regiobesturen van Friesland, Groningen en Zuid-Holland. ‘We hebben als accountmanagers onze eigen specialisme of aandachtsgebied. Daarnaast zijn we onderverdeeld in regio’s. Dit is puur voor de regiobesturen. Afhankelijk van de casus gaan we aan de slag. We werken goed samen en overleggen veel met elkaar,’ vertelt Deborah. En wat doe je dan zoal, willen we weten. Dat is nog niet zo makkelijk samen te vatten, legt ze uit. ‘Ik doe best veel en dat is niet altijd te verwoorden in vaste taken. De grote brokken van mijn werk zijn accountmanagement, het Ruiterbewijs en het Menbewijs voor de recreatiesport en de KNHS-webshop. Die drie wisselen elkaar af.’ Daar kunnen we wel wat mee!


‘Ik doe best veel en dat is niet altijd te verwoorden in vaste taken’

Telefonische intake

Voorheen was ik werkzaam op de sportaanbiedersdesk en sinds juni 2019 heeft de KNHS weer een accountmanagementteam. Die is overgegaan naar de ledenservice, vertelt Deborah. ‘Die is het eerste aanspreekpunt, ook voor maneges, stallen en verenigingen. Als het complex is of bijvoorbeeld veel uitzoekwerk vraagt, komt het bij mijn team terecht. Vandaag was er bijvoorbeeld een vraag van verenigingen die een fusie overwegen. Dan beantwoord ik hun eerste vragen en stuur ik informatie toe over het proces. De afgelopen tijd ben ik veel bezig geweest met een nieuwe vereniging in Zuid-Holland. Die gaat daar binnenkort door de ALV. Normaal gesproken ga ik daar dan op bezoek met de voorzitter van de regio om kennis te maken en te praten over de invulling die ze aan de vereniging willen geven. Ik vraag dan hoe ze het verenigingslidmaatschap van de KNHS voor zich zien, wat voor type vereniging ze willen zijn, wat voor activiteiten en evenementen ze willen organiseren, hoe het ledenbestand eruit komt te zien en wat ze te bieden hebben. De bestuurservaring is ook een aandachtspunt. Dat wordt echt onderschat. Bij een vereniging besturen komt best wat bij kijken en het kost al snel enkele uren per week. Het is goed om te checken of een startende club daarvan is doordrongen. Even op de koffie zat er nu niet in en daarom heb ik die intake telefonisch gedaan. Een beetje zoals jij nu zit te typen! Dat kan natuurlijk prima maar het is heel anders als ik langsga en rondkijk op zo’n accommodatie. Mijn document daarover gaat dan naar regiovoorzitter Arie Hoekstra. Als hij het heeft gezien en akkoord bevonden, komt het in ons managementteamoverleg. Dat geeft dan op basis van mijn advies wel of geen goedkeuring aan toelating van de vereniging in oprichting en lidmaatschap van de KNHS.'

Achteroverleunen voor de club in kwestie is er dan niet bij, legt Deborah uit. Bij de oprichting komt best wat kijken, tot aan de Kamer van Koophandel toe. Deborah: ‘Een startende vereniging moet de statuten op orde maken, zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, reglementen opstellen, leden informeren. De KNHS heeft hiervoor al modelstatuten. Die staan op onze website. Als een vereniging zich wil aansluiten, moeten die statuten gekoppeld zijn aan die van ons. Ze wordt dan een lidvereniging. Met de modelstatuten kan een notaris specifieke statuten maken en dat scheelt de vereniging in de kosten. Een serieuze vereniging met een goed plan komt een heel eind. We krijgen iedere week wel de vraag wat erbij komt kijken om een vereniging op te richten. Van al die aanvragen leiden er misschien twee per jaar daadwerkelijk tot een oprichting. Het merendeel haakt af. Dat komt omdat je echt een club mensen nodig hebt die samen die vereniging vormt. Het bestuur moet uit minimaal drie personen bestaan. Je wordt gewoon een rechtspersoon. Een bestuurslid is niet per se de manager of iemand die de kar trekt. Het gaat ook vaak om een boegbeeldrol.’

Heel vertrouwd

Nog voor de coronatijd volgde Deborah wel lijfelijk een bestuursvergadering in de Regio Zuid-Holland. ‘Ik vond het heel leuk om te horen wat allemaal wordt besproken. Het voelde alsof ik tussen collega’s zat. Financiën, communicatie, jeugd, sport. Dat voelde allemaal heel vertrouwd. Dat is wel goed want dat betekent dat die mensen precies dat KNHS-gevoel geven. Dat straalt ook weer af op de lidverenigingen.’ ‘Ik help ook helpen met vragen. Dat kan van een lid uit een van mijn regio’s zijn. In de Regio Drenthe treedt de voorzitter af om gezondheidsredenen. Alle regiovoorzitters zitten ook in de ledenraad. Het regiobestuur wil natuurlijk geïnformeerd blijven. Ik overleg dan met onze collega Eileen Bakker, die Drenthe onder zich heeft, en Hester van der Bij als onze bedrijfsjurist over wat we kunnen doen zodat ze verder kunnen. Onze nieuwe statuten worden in juni definitief. Dan passeren ze bij de notaris. Nu is het nog zo dat de regiovoorzitter wordt afgevaardigd naar de ledenraad. In de nieuwe situatie mag dat iemand uit het regiobestuur zijn.


‘De behoefte aan bestuurservaring in een vereniging wordt vaak onderschat’

Nieuwe mogelijkheden

In deze tijd is het soms ook zoeken naar de mogelijkheden binnen de beperkingen. ‘Via Microsoft Teams heb ik net een vergadering geregeld voor de regio Friesland. In het bestuur was niemand daarmee bekend en ik ken het omdat we het bij de KNHS nu gebruiken voor video-overleg.’ Dan maar even digitaal overleggen is niet vanzelfsprekend voor verenigingen, blijkt uit de statuten. ‘Daarin staat natuurlijk hoe alles is georganiseerd in een vereniging, bijvoorbeeld een voorzitter benoemen of de penningmeester decharge verlenen. Dat gebeurt op Algemene Ledenvergaderingen. Wettelijk moet je dan bij elkaar zitten, maar dat kan nu dus even niet. Een tijdelijke spoedwet is in de maak die digitale ALV’s mogelijk maakt. Deze is goedgekeurd door de Eerste Kamer en moet nog door de Tweede Kamer. De wet vervalt op 1 september, maar kan eventueel steeds met twee maanden worden verlengd. Dit soort informatie krijgen we veelal van NOC*NSF.’ Dit zijn een paar voorbeelden van de legio vraagstukken waar onze collega op jaarbasis met veel plezier mee te maken heeft.


‘Ik vind recreatiesport heel leuk. Die verbindt altijd’

Samenwerken

‘Sinds juni 2019 hebben we een andere webshop. Die beheer ik samen met Patty Casander. Patty is de projectleider en meer van het technische stuk. We doen veel samen, zoals de salesacties bedenken. Nu komt bijvoorbeeld de nieuwe KNHS-fankledinglijn eraan die samen met HORKA tot stand is gekomen. Dat is een heel proces aan de achterkant. Ik bel het verzendhuis dat het ruimte moet maken in de schappen en kondig de hoeveelheden aan. Dan plaats ik nabestellingen bij HORKA. Ik verwerf afbeeldingen en teksten om in de webshop te zetten. Van de collega’s van de boekhouding krijg ik de artikelcodes. Die kunnen dat dan weer opnemen in de voorraad. Het is een continue spel tussen verschillende afdelingen en dat maakt het heel leuk. Het loopt goed, maar er zijn altijd wat kinderziektes die even verholpen moeten worden. Pas had een cursist van de opleiding Aspirant-Instructeur zijn pakket met lesmateriaal niet ontvangen, terwijl de bezorgservice aangaf dat het was geleverd. We hebben besloten om het pakket nog een keer te versturen, zodat zij verder kan. Daarna zoek ik dat dan verder uit in samenwerking met de servicedesk en verzendhuis DAVO. Ik vind het leuk om te overleggen en samen te werken met allerlei partijen.’

Recreatiesport

‘We waren dit jaar goed van start gegaan met het Ruiterbewijs en het Menbewijs, met veel geplande examens door heel Nederland. De coronacrisis doorkruiste dat. Ik heb normaal gesproken contact met de organisaties, vraag het examen aan, zet het op de kalender in Mijn KNHS en plan de examinators van ORUN. In de weken ervoor krijgen de kandidaten een digitale oefentoets. Kort van tevoren stuur ik het examenpakket aan de examinators. Het is verder aan de organisatie en de examinators en natuurlijk de ruiters en menners om de dag vorm te geven. Als het erop zit, krijg ik de uitslagen en verwerk ik die, waarna ik voor de ruiters en menners in de Mijn KNHS-app de pas zichtbaar maak. Dat is nu dus niet doorgegaan. In een regulier jaar hebben we ruim vijftig examens.’ De KNHS heeft in april een enquête verstuurd aan de recreatieve ruiters en menners. Die geef informatie voor de toekomst en de invulling van bijvoorbeeld de opleidingen en de examens. 'We toetsen onder andere of Ruiter- en Menbewijshouders behoefte hebben aan meer toegevoegde waarde als je het bewijs eenmaal hebt behaald. Ik benader ook organisaties om te kijken waar hun behoeften zitten. Ik vind recreatiesport heel leuk. Die verbindt altijd. Of je nou nog nooit een wedstrijd hebt gereden of ZZ-Licht rijdt, in het bos is het gewoon lekker genieten.’

Meer weten?

Hier vind je Deborah en haar collega’s van Accountmanagement voor sportaanbieders.