Theo van der Meulen
‘Zwarte cijfers’

Theo van der Meulen
‘Zwarte cijfers’

Theo van der Meulen | 1973

Theo van der Meulen is sinds 2012 financieel directeur bij de KNHS. Van der Meulen is van huis uit bedrijfskundige en werkte voorheen bij commerciële bedrijven als papiermultinational SCA en verzekeraar Achmea.

De KNHS is een vereniging zonder winstoogmerk. We doen iedere keer ons best om niet, zoals een bedrijf, winst te maken, maar op 0+ te eindigen, zoals we dat noemen. Komen we geld tekort, dan moeten we projecten staken. Een kleine plus is wel wenselijk. Soms moet het ene jaar wat worden gespaard om het andere jaar wat meer uit te kunnen geven. Ons boekhoudkundig jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en dat is niet altijd synchroon met de topsportcycli, die vaak over vier jaar lopen. Je bent in zo’n cyclus drie jaar aan het sparen en vervolgens ga je zoals vorig jaar naar de Wereldruiterspelen in Tryon en spreek je je spaartegoeden aan. Dan is het niet zo dat je dat vierde jaar een verlies lijdt. Dat is gepland en helemaal onderaan de streep zie je alles weer in de buurt van de nul komen. Hierover ontstaat wel eens verwarring. Mensen vragen cijfers bij me op en vergeten ook onderaan de streep te kijken. Dan lees ik later terug op internet dat de KNHS een verlies heeft geleden. Maar dat is dan niet goed geïnterpreteerd. De financiën van onze vereniging zijn juist gezond, waren gezond en moeten ook gezond blijven.

‘De financiën van onze vereniging zijn juist gezond, waren gezond en moeten ook gezond blijven’

De KNHS heeft het leeuwendeel van de kosten voor Tryon niet zelf betaald. Deze zijn voor de olympische disciplines grotendeels gedekt door het NOC*NSF. In de kleinere disciplines zijn sponsors bijgesprongen en ook de deelnemers hebben bijgedragen. Wel is Tryon financieel nog even spannend geweest voor ons. Er was recht op teruggave van een gedeelte van de gemaakte extra kosten door alle chaos en het duurde tot de kerstdagen voordat de nodige dollars uit Amerika alsnog onze kant opkwamen. Al met al zijn we met Tryon heel aardig binnen budget gebleven. En we sluiten 2018 absoluut met zwarte cijfers af. Het is bijna geheel verlopen zoals begroot.

In 2019 hebben we opnieuw een begroting die op 0+ sluit; €15.000,- in de plus, om precies te zijn. In die begroting is al een extra potje opgenomen voor Van hand veranderen. We starten een aantal projecten op dat ons helpt ook in de toekomst gezond te blijven. Er blijven immers uitdagingen, vooral eigenlijk omdat Nederland verandert. Alle sportbonden zoeken naar nieuwe verdienmodellen en andere manieren om mensen aan zich te binden. Wij zijn daar ook nadrukkelijk mee bezig. Ik denk dat er geen ontkomen aan is dat we ons meer op het commerciële vlak begeven. Op twee vlakken moeten we commerciëler opereren: klantvriendelijker en klantgerichter zijn en daarnaast commerciële bronnen aanboren. Alleen zo kunnen we middelen met elkaar genereren om alles voor de leden betaalbaar te houden.