Wat staat er op de agenda?

We overleggen wat af met zijn allen, om ook zo onze mooie sport en onze organisatie in nog betere banen te leiden. Wat staat de komende tijd zoal op de agenda voor de gremia?

De ledenraad komt bij elkaar op:

 • 14 juni Formele vergadering
 • 27 september Informele besloten vergadering


De directie vergadert elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur.


Het bestuur komt maandelijks bij elkaar:

 • 7 mei 14.00-17.00 uur
 • 12 juni 14.00-17.00 uur
 • 23 juli 14.00-17.00 uur


De fora vergaderen in principe vier keer per jaar:

 • 2 mei enduranceforum
 • 14 mei recreatiesportforum
 • 14 mei reiningforum
 • 18 mei voltigeforum
 • 19 mei menforum
 • 11 juni forum aangespannen sport
 • 12 juni eventingforum
 • 18 juni dressuurforum
 • 25 juni springforum

En dan natuurlijk de technische commissies (TC’s)! Die komen twee keer per jaar bijeen. De voorjaarsedities vinden in deze periode plaats, de tweede volgen in het najaar.

 • 13 mei TC endurance
 • 24 mei TC parasport
 • 8 oktober TC reining
 • 30 oktober TC voltige

Nader te bepalen: TC dressuur, TC springen, TC eventing en TC mennen. Vaak vergaderen de TC’s op basis van een actueel thema en wordt per e-mail advies gegeven over actuele FEI-thema’s.


De bondsatletencommissie vergadert in oktober, na de Wereldruiterspelen.


We vergaderen wat af, om ook zo onze sport in nog betere banen te leiden