Het dressuurforum

De fora zijn als de voelsprieten in de regio en zorgen op die manier voor vernieuwing en ontwikkeling. Het dressuurforum is net als de andere fora die de KNHS in 2014 heeft opgericht, de brug tussen de ruiters en de bond. Wat gebeurt daarin eigenlijk allemaal? We vragen het aan voorzitter Janine van Twist.

‘Wij zijn verantwoordelijk voor alles wat met dressuur te maken heeft,’ legt Janine, ook begenadigd Lichte Tour-amazone, Grand Prix-jurylid, enthousiast uit. ‘Dat betekent dat we ons bezighouden met veel aspecten van de sport, zowel reglementair als sportinhoudelijk en de opleidingen. Wij leveren een bijdrage aan de nieuwe visie van de KNHS. Daarbij staat de gehele paardensport centraal. De KNHS wil een lijn uitzetten, namelijk op paardvriendelijke wijze en met plezier paardrijden. Dat is de grote gemene deler en die is disciplineoverstijgend. We werken geregeld samen met andere fora om dat doel na te streven. Momenteel is onze opdracht onder meer om de sport laagdrempeliger te maken en daardoor meer instroom te krijgen, bijvoorbeeld meer jongens in de dressuur.’

Janine van Twist

Behoeften uit de regio

Dat is lang niet het enige wat het dressuurforum doet. Op basis van de behoeften uit de regio worden onderzoeken gedaan en pilots gehouden om de sport te blijven verbeteren. ‘Wij proberen in te spelen op de veranderingen in de maatschappij en sport in het algemeen. Daar gaan veel brainstormsessies aan vooraf! Het is belangrijk om out of the box te blijven denken. Zo zijn we nu aan het testen met starten op leeftijdscategorie bij de pony’s. Op die manier rijden kinderen tegen kinderen van hun eigen leeftijd en maken ze spelenderwijs kennis met de wedstrijden. Een andere pilot waar we mee bezig zijn, gaat over het vergroten van toezicht op concoursen. Nu werken we met federatievertegenwoordigers, maar die zijn meestal alleen op de grotere wedstrijden aanwezig. Ons doel is om, net als bij het springen, meer toezichthouders aan te wijzen, die niet per se federatievertegenwoordiger zijn. Zo krijg je meer controle over paardenwelzijn. Daarnaast kijken we op het moment naar nieuwe vormen van wedstrijden, die bijvoorbeeld spannender of toegankelijker zijn.’ Ook gaan we testen met leeftijdsgericht sportaanbod, waarschijnlijk volgend jaar.


Alleen met kwaliteit kunnen we de toekomst van onze sport waarborgen


Nieuwe dingen proberen

Het forum probeert weloverwogen nieuwe dingen uit en adviseert vervolgens op basis van de conclusies het bestuur van de bond. Ook zijn de leden raadgever op het gebied van kampioenschappen, reglementen en proeven. ‘Wij zijn continu bezig om de reglementen onder de loep te nemen en up-to-date te maken, bijvoorbeeld over optoming. Naast mij hebben we elf zeer kundige forumleden, die ieder een regio vertegenwoordigen. Stuk voor stuk zijn zij zelf ruiter, jurylid of coach op hoog niveau. Onze mensen zijn coach op alle niveaus en adviseren de KNHS graag van Bixie tot Hippiade tot NK. Hetzelfde geldt voor eventuele nieuwe proeven en de opleidingen voor ruiters, instructeurs, juryleden en officials. Vooral in de opleidingen is het essentieel dat een kwaliteitsslag wordt gemaakt. Alleen dan kunnen we de toekomst van onze sport waarborgen.’


‘Ontzettend leuk’

Tot slot wordt duidelijk dat het dressuurforum niet alleen op regionaal niveau werkt. ‘Nee, zeker niet. De lijntjes met bondscoaches Rien, Alex en Monique zijn kort. Ook voor de subtop en voor de topsport willen we er uiteraard zijn en we kunnen hun wijze raad zo nu en dan goed gebruiken. Wel werken we doorgaans met de informatie die we op de regionale ALV’s krijgen. Luisteren naar de behoeften en daarmee aan de slag. En ik kan niet anders zeggen, het is ontzettend leuk om te doen. We hebben allemaal hart voor de sport en dragen graag ons steentje bij.’

‘De lijntjes met bondscoaches Rien, Alex en Monique zijn kort.
We kunnen hun wijze raad zo nu en dan goed gebruiken’