Deze mijlpalen bereikten we afgelopen kwartaal!

Collega’s en leden werken dagelijks op allerlei vlakken en niveaus aan de ontwikkeling van onze mooie sport. Welke highlights waren er zoal in het eerste kwartaal van dit jaar?

Ledenraad: bestuursverversing

  • Voorstel voor een duidelijkere stemverdeling voor goedkeuring in de najaarsvergadering;
  • Goedkeuring meerjarenbeleidskader;
  • Kleine wijzigingen in het Algemeen Wedstrijdreglement;
  • Vertrouwenscommissie en financiële commissie gecompleteerd;
  • (Her)benoemingen in het tuchtcollege en de raad van appel;
  • Herbenoeming en verkiezing bestuursleden. Cees Roozemond (meer over Cees in het voorwoord van dit magazine!) en Aukje Kroondijk treden toe tot het bestuur en Emile Hendrix wordt herkozen tot bestuurslid topsport voor drie jaar.
  • De relatie tussen de ledenraad en het bestuur is weer in rustiger vaarwater en samen werken ze aan een actieplan voor de toekomst. Wordt wellicht vervolgd op de volgende ledenraadsvergadering op 14 juni?

Bondsatleten commissie:
made for
champions

Deze commissie met topsporters adviseerde over de selectieprocedures en daadwerkelijke selecties voor kampioenschappen, formuleerde verbeterpunten voor in de topsportprogramma’s en bij bondscoaches, evalueerde het functioneren van de afdeling Topsport en adviseerde over de trainingskampen voor de kaders.

Directie: volle kracht vooruit

  • Met Rens Plandsoen kwam het gelukkig tot een schikking, waarna we met volle kracht vooruit kunnen met onze nieuwe directeur Theo Fledderus.
  • In het jaarplan 2018 van de KNHS staat dat 750.000 euro aan kosten moest worden bespaard. ‘Dat komt onder andere doordat we in 2016 een nieuwe contributiestructuur hebben doorgevoerd, waarbij we ongeveer 1 miljoen euro aan de leden hebben teruggegeven, bijvoorbeeld door het laten vervallen van het verplichte abonnement op Paard&Sport. Ook werkte het ontdubbelen van de KNHS-lidmaatschappen die waren ontstaan uit de fusie van zestien sportbonden tot één paardensportbond KNHS in 2002, positief. Daarnaast hebben we de startpassen flexibeler gemaakt. Ik ben er trots op dat we deze bezuiniging succesvol doorgevoerd hebben zonder dat die grote gevolgen heeft voor onze leden en verenigingen. Het lidmaatschap is minimaal van 20,60 euro naar 21,75 euro en de jaarstartpas van 111,25 naar 114,75. De begroting 2018 is met 37.000 euro positief afgesloten en dat biedt een mooie basis voor onze financiële toekomst’

EVENTING-
FORUM:
DE REGIO IN

Het eventingforum gaat de regio in om leden mee te laten denken over hoe we eventing in Nederland nog leuker en succesvoller kunnen maken. De eerste bijeenkomsten in Noord-Nederland (Tolbert) en Oost-Nederland (Bathmen) trokken 100 en in Oost ruim 60 aanwezigen. ‘Opvallend is de positieve houding van alle aanwezigen. Men wil vooruit kijken, denkt in oplossingen en wil een bijdrage leveren,’ aldus onze collega Gert Naber. En met direct resultaat: in Noord-Nederland is in drie weken tijd een eventingwedstrijd uit de grond gestampt door een groot aantal vrijwilligers dat hiertoe besloot op de bijeenkomst in Tolbert. In het eerste kwartaal van 2019 reist het eventingforum naar Zuid-Nederland en West-Nederland.

Drie fora: samen werken aan sportaanbod voor jeugd

De fora dressuur, springen en eventing kijken gezamenlijk naar mogelijkheden voor een leeftijdsgericht sportaanbod voor de jeugd. ‘Het is belangrijk de ruiteropleiding voor de doelgroep tot 12 jaar verder te ontwikkelen. Deze basisschoolleeftijd vraagt een andere aanpak en beoordeling. Een speerpunt is jongens binden aan de sport met stoere sportvormen,’ aldus collega Annemarie Rietman.