Theo Fledderus


Theo Fledderus (1956, Diever) is interim-directeur van de KNHS. Fledderus was voorheen tien jaar lang algemeen directeur bij NOC*NSF en daarna interim-directeur bij de judobond en de schaatsbond.


Samenwerking

Recent zag ik op RTL Nieuws het item voorbijkomen over het onderzoek naar paardenwelzijn op maneges. Uit dit door dierwelzijnsorganisatie Dier&Recht uitgevoerde onderzoek kwam naar voren dat er op veel maneges nog geen sprake zou zijn van goed paardenwelzijn. Wat mij daarnaast opviel, was dat de onderzoekers aangaven dat er een verschil te zien is tussen wel en niet bij de FNRS aangesloten bedrijven. Dat is een fijne constatering. Wij werken als KNHS immers samen met de FNRS en zien hen ook als dé brancheorganisatie van de manegehouders. Beide staan we voor kwaliteit in de paardensport en samen willen we ervoor zorgen dat het paardrijden steeds leuker wordt. We hebben niet voor niks een samenwerkingsovereenkomst, waarbinnen wij de sport- en opleidingsaanpak voor de hippische bedrijven verzorgen. Allebei willen we deze graag aan het eind van dit jaar verlengen en kijken hoe we hier nog meer inhoud aan kunnen geven.


We willen het voor de hippische ondernemers nog aantrekkelijker gaan maken om hun klanten aan te laten sluiten bij de KNHS. Dat maakt het mogelijk dat wij allerlei goede dingen voor hen kunnen doen, zoals lobbyen voor de paardensport, verbeteren van dierwelzijn, zorgen voor voldoende mogelijkheden om buiten te rijden, enzovoort. Hoe meer power we hebben, hoe sterker we voor de gemeenschappelijke belangen kunnen opkomen!


Een tweede speerpunt is dat we bezig zijn met een heel mooi jeugdplan. Ik kan er nog niet alles over vertellen, maar we willen dat het voor kinderen nog leuker wordt om te rijden en om te gaan met paarden op een manege. Het derde punt is dat we de instructeursopleiding voor manege-instructeurs verder willen verbeteren en deze meer willen toespitsen op de specifieke kenmerken en vereisten van de instructie op een manege.


Terugkomend op het paardenwelzijn zijn er op korte termijn zelfs mooie ontwikkelingen. De overkoepelende Sectorraad werkt momenteel hard aan een welzijnslabel, dat medio dit jaar gelanceerd dient te worden. We kennen al het veiligheidskeurmerk en bedrijven kunnen dadelijk ook een welzijnskeurmerk krijgen. Zo weten mensen dat de juiste voorwaarden voor het houden en rijden van paarden daar aanwezig zijn. Het is opnieuw een mooi voorbeeld van wat je door samenwerking met elkaar kunt bereiken in onze paardensector.