Paard&Organisatie is een intern online magazine over de gremia voor KNHS-medewerkers. Het verschijnt vier keer per jaar.


REDACTIE EN TEKST

Esther Hendriksen, Peter van Pinxteren, Lilianne van den Brekel, Koosje Mulders

BEELD

Arnd Bronkhorst, Anita Lussenburg, Lilianne van den Brekel, Jacob Melissen

VORMGEVING

Interface Communicatie, Ede


Opmerkingen, vragen of tips? redactie@knhs.nl

© Paard&Organisatie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen of vermenigvuldigd.